Informasjon om koronavirus

Informasjonstelefon: 33 40 69 90 - Betjenes av helsepersonell. Her kan du stille spørsmål og få råd knyttet til koronavirus eller smitte. Åpen  08:00 - 17:00 på hverdager, og 11:00 - 16:00 i helger.

Færder frivilligsentral: 91 64 29 87 - Trenger du praktisk hjelp eller noen å snakke med, som følge av koronasituasjonen? Kontakt Færder frivilligsentral.

Se samlet info om koronaviruset her.

Ny karrieremodell for sykepleierstudenter

Færder kommune har i samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge etablert en ny karrieremodell for sykepleierstudenter. Klikk for stort bilde

Gjennom hele studiet tilbyr vi inntil ti engasjerte, faglig nysgjerrige sykepleierstudenter 20% fast stilling med arbeid annenhver helg (ca kr 7.000/mnd) ved ett av kommunens sykehjem / helsehus eller i hjemmetjenesten. Det vil bli gitt god opplæring, veiledning i samlet gruppe og fleksibilitet under eventuelle utvekslingsopphold.

Som sykepleier vil du få 100% fast stilling fra første dag etter fullført studie/autorisasjon i et ett-årig trainee-program med fire måneder i henholdsvis sykehjem, helsehus og hjemmetjenester. Du vil få en fast veiledningsgruppe med geriatrisk sykepleier, samt opplæring i lokale spesialiteter. Vi har en god fadderordning og fagdager / hospitering i tjenestekontor, demenspoliklinikk, innsatsteam, Inn på tunet, kvalitetsutvalget, lindrende enhet, bofellesskap for psykisk helse og rus, og bolig for psykisk utviklingshemmede. Du vil også ha fagdager i etisk råd, sentralkjøkken, med demenssykepleier, kreftsykepleier, ergoterapeut i hjemmerehabilitering, samt med virksomhetsdirektøren. 

Er dette noe for deg?

Send søknad til Monika B. Berg, leder for Ressurssenteret:
monika.beate.berg@faerder.kommune.no

Fant du det du lette etter?