Besøk i institusjoner i Færder kommune

Klikk for stort bilde  

Syke og eldre er sårbare for smitte av koronaviruset. Helsedirektoratet har fastsatt i mars besøksforbud for institusjoner. Det generelle forbudet ble lettet på i begynnelsen av mai ved at helsepersonellet, sammen med beboer og pårørende, kunne gjøre en vurdering av risiko for smitte og beboers behov for besøk.

27. mai 2020 kom ny veileder fra helsemyndighetene og våre rutiner endres i tråd med denne. Det er fortsatt viktig å vektlegge at særlig sårbare beboere ikke skal utsettes for unødig smitterisiko, samtidig som enkelte beboere og deres pårørende preges av å ha svært begrenset samvær med sine nærmeste.

Det vil med denne bakgrunn legges til rette for mer besøk til beboere i institusjonene i Færder. Besøkene vil fortsatt kunne gjennomføres på ukedagene. Besøksrommene avvikles og besøk vil kunne gjennomføres i beboers rom eller aller helst ute i friluft. Besøksmulighetene vi kunne utvides etter hvert.

Dersom smittesituasjonen i nærområdene endres og smitterisikoen øker, vil vi vurdere igjen å begrense besøksmuligheten.

Virksomhetsleder og behandlende helsepersonell, sammen med pasienten og pårørende, skal gjøre en vurdering av risiko for smitte og pasientens behov for besøk.

Besøk forutsetter at:

 • Smittevernråd følges
 • Besøket er godkjent av sykehjemmet ved institusjonsleder
 • Antall besøkende begrenses
 • Besøket begrenses i tid
 • Tid/sted for besøket avtales med avdelingen på forhånd

Smittervernråd til besøkende

Besøkende skal:

 • Være uten noen symptomer på luftveisinfeksjon og/eller andre akutte sykdomstegn og skal ikke være i karantene.
 • Dersom pårørende har hatt luftveisinfeksjon skal de ha vært uten symptomer i 24 timer før de kommer på besøk.
 • Utføre håndhygiene før de går inn i institusjonen
 • Holde minst 1 meters avstand til andre, helst 2 meter
 • Gå direkte til beboersrom/besøksrom og ikke oppholde seg i fellesarealer
 • Utføre håndhygiene når beboer/ besøksrommet forlates

Praktisk gjennomføring av besøk i institusjoner

 • Besøktid Bjønnesåsen og Tjøme omsorgssenter: Kl. 12:00–14:00 og 16:00 –18:00
 • Besøkstid Villa Smidsrød og Smidsrød helsehus: Kl. 13:00-17:00
 • Tid for besøket avtales med avdelingens leder på forhånd, senest dagen før besøket.
 • Besøkende tar kontakt med personalet pr. telefon/dørklokke når de ankommer og blir fulgt til besøksrommet.
 • Antall besøkende begrenses til 2 besøkende pr. gang pr. pasient/beboer.
 • Det skal helst ikke være fysisk kontakt mellom besøkende og pasienter/beboere. Det tilrettelegges for minimum 1 meters avstand mellom besøkende og pasienter/beboere, helst 2 meter. Dersom berøring må finne sted, bør en prøve å unngå tett ansikt-til-ansikt kontakt.
 • Hvis besøkende har med mat/drikke bør alle utføre håndhygiene før maten serveres og inntas. Besøkende kan ikke benytte felleskjøkken og det vil ikke bli tilbudt servering under besøket.
 • Institusjonen har ansvar for at kontaktpunkter vaskes/desinfiseres mellom hvert besøk 
 • Det bør føres oversikt over besøkende for å kunne smittespore effektivt ved behov.
 • Besøkende skal gi sitt samtykke til at oversikt over besøkende noteres.
 • Besøkende informeres om at de ved symptomer på Covid-19 med påfølgende prøvetaking, skal opplyse om at de har vært på besøk i institusjonen som del av smitteoppsporingen. Får de påvist Covid-19, skal dette umiddelbart meldes til leder i avdelingen der besøk er gjennomført.

Praktisk gjennomføring av besøk i friluft

 • Besøk i friluft er anbefalt og innebærer mindre smitterisiko enn besøk innendørs.
 • Besøk i friluft avtales direkte med avdelingen. Her vil andre besøkstider kunne avtales.
 • De samme retningslinjene som for besøk innendørs gjelder.

Færder kommune legger også til rette for digitale løsninger for kontakt mellom pasienter/beboere og pårørende.

Retningslinjene vil revideres ved nye anbefalinger fra helsedirektoratet

Les gjerne informasjonen på nettsidene under før besøk