Informasjon om koronavirus

Informasjonstelefon: 33 40 69 90 - Betjenes av helsepersonell. Her kan du stille spørsmål og få råd knyttet til koronavirus eller smitte. Åpen 08:00–17:00 på hverdager, 11:00–16:00 i helger og 11:00–15:00 helligdagene i påsken.

Færder frivilligsentral: 91 64 29 87 - Trenger du praktisk hjelp eller noen å snakke med, som følge av koronasituasjonen? Kontakt Færder frivilligsentral.

Psykisk helseteam for barn og ungdom: 90 83 75 93 - Trenger du som er barn eller ungdom noen å snakke med? Send SMS med navn hvis vi ikke tar telefonen, så ringer vi deg tilbake. Vi har psykolog, familieterapeut og helsesykepleier i teamet. Telefonen er bemannet på dagtid (kl. 08:00–15:30)

Se samlet info om koronaviruset her.

Her kan du melde inn behov for barnepass på kveld/natt

Klikk for stort bilde

I forbindelse med stenging av barnehager og skoler i Færder kommune er det etablert et tilbud slik at samfunnskritisk personell med små barn sikres nødvendig barnepass på dagtid. Nå utvider vi også tilbudet til å gjelde kveld og natt.

Dette tilbudet vil gjelde der begge foresatte/enslig forsørger er ansatt innenfor samfunnskritiske funksjoner og som jobber i turnusordning med kvelds- og nattevakter.

Tilbud gis alle dager så lenge pandemien med nedstenging av skoler og barnehager varer, med oppstart lørdag 4. april, men meld inn behov så tidlig som mulig.

Foresatte med delt omsorg for barn oppfordres sterkt til å samarbeide om tilsyn. 

De familier som kommer inn under denne avgrensningen må melde sitt behov snarest mulig. Den enkelte families behov  avtales direkte med de som er ansvarlig for ordningen etter at barnepass er innvilget. Informasjon vil komme via e-post.

Tilbudet gis på én lokasjon; Hårkollen barnehage, men med Oserød skole som avlastingsarena med aktivitet for større barn for eksempel når de minste barna skal sove. Det vil også i denne ordningen gjøres tiltak for å begrense smitte. Barnegruppene vil være små og med nødvendig antall voksne og oppholde seg på ulike steder ute/inne og ikke være i nærkontakt med hverandre. 

Dette er ikke vanlig barnehage eller SFO, men et særskilt tilsynstilbud med måltider og lek og aktivitet i tillegg til tilsyn.

Tilbudet bemannes med personell fra Færder kommunes barnehager og skolefritidsordninger. Så langt det er mulig bemannes tilbudet med voksne som er kjente for barna, men dette kan vi ikke garantere. 

Opplysningene i skjemaet blir videresendt til barnehagen/SFO.

Meld inn behov for nødvendig barnepass (kveld/natt/helg/helligdager)