Færder friskliv og mestring

Færder friskliv og mestring er en kommunal helse- og omsorgstjeneste som tilbyr hjelp til å endre levevaner, primært innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Frisklivssentralen har fokus på helsefremmende faktorer og mestring av egen helse og har ellers oversikt over helsefremmende og forebyggende tilbud i kommunen og samarbeider med spesialisthelsetjeneste og andre aktuelle aktører.

Hvem tilbudet er for?

Målgruppen er personer over 18 år som har behov for veiledning, støtte og motivasjon til å endre levevaner på grunn av økt risiko for eller begynnende utvikling av sykdom eller lidelse som kan relateres til levevaneområdene, eller også å kunne leve bedre med og mestre sin situasjon.

Her kan du lese mer om friskliv ung 12 og 20 år.  

Hva vi kan hjelpe med?

Færder friskliv og mestring gir strukturert oppfølging, primært gjennom individuell helsesamtale og ulike gruppetilbud innen de nevnte levevaneområdene. Utviklingsområder for Færder friskliv og mestringer tilbud om hjelp til mestring av utfordringer knyttet til psykisk helse, risikofylt alkoholbruk, lærings- og mestringstilbud og andre tilbud som fremmer mestring av egen helse. Færder friskliv og mestring skal ha oversikt over helsefremmende og forebyggende tilbud i kommunen og samarbeide med aktuelle aktører.

Tjenesten ledes av fysioterapeuter med kompetanse innenfor leveområdene samt endringsveiledning og kognitiv terapi.

Frisklivsresept - noe for deg?

Frisklivsresepten passer for alle som ønsker å gjøre endringer innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk. Og som ønsker støtte til praktisk tilrettelegging og/eller motivasjon.

Fastlegen rekvirerer Frisklivsresept for en periode på 16 uker med en egenandel på kr 400,-.
Dette omfatter alle tilbud unntatt kognitivt mestringskurs (KIB) og MediYoga/mindfulness som har en egenandel på kr 600,-.

Hva får du gjennom Frisklivsresepten?

Ved oppstart får du tilbud om en individuell helsesamtale med veileder ved Frisklivssentralen hvor det i fellesskap utarbeides en plan for perioden. Etter endt reseptperiode oppsummerer vi dine erfaringer og drøfter veien videre. Det gis det en tilbakemelding til fastlegen.

Timeplan og kurstilbud

Sommer 2019

Tilbakemelding

Etter endt reseptperiode gis det en tilbakemelding til den som har skrevet ut resepten.

Færder friskliv og mestring er organisert under Smidsrød Helsehus.

Kontaktinfo

Cecilie Grenager
Fysioterapeut - 7066
E-post
Mobil 924 24 114
Gro Thorbjørnsen
Fysioterapeut
E-post
Mobil 953 33 132

Adresse

Øreveien 13, 3120 Nøtterøy

Fant du det du lette etter?