Kommunal bolig

  • omsorgsbolig
  • trygdebolig
  • bolig for mennesker med psykisk utviklingshemming
  • bolig for mennesker med psykiatri/rus

Søknadskjema

 

Tildeling, råd og veiledning

Avdeling for forebygging, mestring og boligtiltak har ansvaret for tildeling av kommunale boliger.

For råd og veiledning vedrørende kommunal bolig, bostøtte, tilskudd og startlån fra Husbanken kan du også henvende deg til Avdeling for forebygging, mestring og boligtiltak.

Forvaltning, drift og vedlikehold

Eiendomsforvaltningen i Færder kommune

 

Fant du det du lette etter?