Soneleder, hjemmetjenesten

Klikk for stort bildeRebekka Slaatta
Det beste med jobben er at den er variert og utfordrende.

Fortell om jobben din

Som soneleder har jeg personal-, økonomi- og fagansvar for sonen jeg er leder for. Jeg har ansvar for rekruttering, medarbeideroppfølging, sykefraværsoppfølging i tråd med IA-avtalen, ferieplanlegging, turnusarbeid, lønn- og økonomirapportering, internkontroll, HMS-arbeid og bidra til tjenesteutvikling i vår sone. I tillegg er samhandling med tillitsvalgte, andre tjenester, pasienter og pårørende en sentral del. Jeg har jobbet en del med velferdsteknologiske løsninger, og det skal jeg fortsette med også i denne stillingen.

Hvordan er en typisk arbeidsdag

Dagen starter med å være med på morgenrapporten på sonen, utover dagen jobber jeg med oppgaver jeg eller andre har planlagt, en del møtevirksomhet er det også av både fast og mer prosjektrelatert karakter. I tillegg får jeg daglig uplanlagte henvendelser som jeg må ta stilling til og gjøre noe med, eller delegere videre. Veiledning og opplæring av andre ansatte er også en oppgave som går igjen, samt noe pasient-og pårørendekontakt.

Hvorfor søkte du stillingen

Jeg var leder i omsorgsbolig i Nøtterøy da jeg søkte, og hadde de samme ansvarsområdene. Jeg har etter hvert funnet ut at jeg trives å jobbe i endring, hvor jeg må forholde meg til en mer uforutsigbar arbeidshverdag. Tjøme sone har stått ovenfor mye endringer i forbindelse med kommunesammenslåingen.

Hva er det beste med jobben din

Det beste med jobben er at den er variert og utfordrende. I tillegg er det gøy å jobbe i en tjeneste som er i kontinuerlig utvikling. Det er spennende å kunne være med å påvirke til god kvalitet, og å tenke fremtidsrettet. Det er givende å ha personalansvar, jeg blir kjent med kollegaene på godt og vondt, og har både gode og vanskelige samtaler. Det er gøy å se hver enkelt utvikle seg, og å løse komplekse oppgaver sammen.

Hva er utfordrende med jobben din

Det er utfordrende å drive endringsarbeid i hjemmetjenesten. Medarbeiderne jobber turnus, og det er en utfordring å nå ut med informasjon, og å få til medvirkning. Til tross for god planlegging, så kommer driften, alarmer og pasientbehov først. Det er til tider en krevende og utfordrende prosess, men det gir en god energiboost når vi får det til.

Kontaktinfo

Våre ledige stillinger
Fant du det du lette etter?