Skolestart og innskriving

Det er 09.01.19 sendt ut brev om informasjon til foresatte for skolestartere 2019.

Barn født i 2013 skal begynne på skolen høsten 2019.

NB! Innmeldingen gjelder også elever fra Husøy født i 2013.

Foresatte logger inn på Foresatteportalen for å bekrefte skoleinnmelding.

Svarfrist for å bekrefte skoleinnmelding er 25. januar kl. 24:00.

Tildeling av skoleplass kunngjøres innen utgangen av februar.

Husk å søke SFO-plass samtidig ved behov.

Ved spørsmål kontakt Servicesenteret på 33 39 00 00.

Grunnskolen er 10-årig og alderen for skolestart er 6 år. Hovedinnskriving/skoleplassering vil starte i januar 2019 for barn født i 2013. Medio januar sendes informasjon om skoleinnmelding elektronisk til alle foresatte. De som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon, vil få informasjon pr. post. Foresatte som ikke har mottatt elektronisk melding eller brev i løpet av januar, bes ta kontakt pr. e-post: ams@faerder.kommune.no

Familier som flytter til kommunen må ta kontakt med Servicesenteret tlf. 33 39 00 00. Dette gjelder fram til skolestart august 2019.

Første skoledag er 19. august og SFO starter 29. juli 2019.

Foresatte oppfordres til å besøke skolenes hjemmesider. I løpet av våren sender den enkelte skole ut informasjon om førskoledag for barnet og informasjonsmøte for de foresatte.

Innskriving via Foresattportalen

Foreldre logger seg på Foresatteportalen via ID-porten. Der bekrefter man skolevalget, ønsker eventuelt en annen skole og søker SFO-plass. Ved behov for hjelp til innskrivingen, eller dersom man ikke har mottatt invitasjon i løpet av januar, så ta kontakt med Servicesenteret på tlf. 33 39 00 00.

Skolefritidsordningen (SFO)

Alle som søker skolefritidsordning vil få tildelt plass. Foreldre kan til enhver tid logge seg på foreldreportalen og søke/si opp plass eller endre oppholdstid i SFO. Av hensyn til planlegging av bemanningen er påmeldingsfrist til SFO for skolestartere 25. januar.

SFO starter 29. juli 2019.

Kriterier for skoleplassering

Opplæringsloven §8-1 har bestemmelser om skoletilhørighet:

” Grunnskoleelevane har rett til å gå på den skolen som ligger nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Kommunen kan gi forskrifter om kva for skole dei ulike områda i kommunen soknar til»” (…) ”Etter søknad kan eleven takast inn på annan skole enn den eleven soknar til”

I Færder kommune er det åtte skolekretser. Foreldre kan søke en annen skole enn nærskolen.  Søknadsskjema finner du siden Flytting og bytte av skole der finner du også retningslinjer som gjelder for skolebytte i Færder kommune.

Kontaktinfo

Skoleadministrasjon Færderskolene
E-post
Telefon 409 11 500

Barne- og ungdomsskolene i Færder kommune har felles administrasjon og sentralbord.

Fant du det du lette etter?