Skoleruta for Færderskolene 2019/20.

Skolerute 2019-2020

Måned

Datoer

Skoledager

August Skolestart: Mandag 19. august. 10
September   20
Oktober Høstferie uke 40 (f.o.m. mandag 30. september t.o.m. fredag 4. oktober). 19
November   21
Desember Siste skoledag før jul: fredag 20. desember 15
Januar Første skoledag etter nyttår: mandag 6. januar 20
Februar

Vinterferie uke 8 (f.o.m. mandag 17. februar t.o.m. fredag 21. februar)

15
Mars   22
April Påskeferie f.o.m. mandag 6. april t.o.m. mandag 13. april (2. påskedag mandag 13. april) 16
Mai

Offentlige fridager fredag 1. mai og Kr.himmelfartsdag torsdag 21. mai.
Fri fredag 22 mai

18
Juni Offentlig fridag 2. pinsedag mandag 1. juni.
Siste skoledag fredag 19. juni
14

NB! Høstferien er fra og med 2020 flyttet til uke 41 på grunn av sammenslåing med Telemark fylkeskommune.