Unntak fra foreldrebetaling i kommunale barnehager og SFO

Klikk for stort bilde  

Det kreves ikke foreldrebetaling for barnehage og SFO i perioden det er stengt. Barnehagene er stengt til og med 13. april og vil da ha vært stengt i en måned. For Færders kommunale barnehager og SFO har vi valgt følgende løsning:

Mars – faktura skal betales

  • De som har betalt faktura for mars skal ikke gjøre noe med den.
  • De som ikke har betalt faktura for mars må betale den i sin helhet, betalingsfrist var 20. mars.
  • De som har betalt for mars, og har siste dag i barnehage/SFO 31. mars vil få kreditert for de dagene som var stengt i mars.

April – faktura vil ikke bli sendt ut

Endelig avregning gjøres på fakturering for mai eller juni måned.

Fritaket for foreldrebetaling gjelder for alle barn i barnehage og SFO, også de som mottar et tilbud etter unntaksbestemmelsene for barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner og barn med særskilt omsorgsbehov.

Foresatte med barn i private barnehager må ta kontakt med barnehageeier eller styrer for å avklare hvilken løsning den enkelte barnehage velger.