Informasjon om koronavirus

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med?
Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

SMU (Skolemiljøutvalget)

Skolemiljøutvalget skal medvirke til at skolen, tilsatte, elevene og foreldrene tar aktiv del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø. Skolemiljøutvalget har uttalerett i saker som gjelder skolemiljøet (opplæringslova kapittel 9a). Vanlig saksgang kan være at saker fra Elevrådet går til SMU, for deretter å gå til FAU og SU, men også FAU og SU kan melde saker til SMU.