Overgang til ungdomstrinn i Færder kommune

Foresatte med barn som planlegger å slutte på kommunal skole og starte på privatskole, eller  har ønske å søke om skolegang i annen krets ved overgang til ungdomstrinn må melde dette til AMS (Administrativ stab oppvekst og kunnskap) - innen 20. februar.

Melding om overgang til privatskole:

Foresatte må selv kontakte aktuell privatskole for innmelding.
Dersom barnet ikke skulle få plass på den søkte privatskolen, meldes dette tilbake til AMS, og eleven starter som normalt på sin nærskole – eller søker skolegang i annen krets dersom dette er ønskelig.

Eleven fratas ikke sin rett til skoleplass i kommunen, selv om det søkes inntak ved privatskole. Dersom eleven ikke får plass, eller ombestemmer seg meldes dette til AMS og sluttmeldingen trekkes tilbake.

Ang. skyss: Se kommunale føringer for Retten til skyss for elever i privatskoler.

Søknad om skolegang i annen krets:

Foresatte som søker om skolegang i annen krets for sitt barn, må være oppmerksomme på at innvilget plass gis under forutsetning av at foresatte bekoster skyss dersom det er behov for dette.

Klageadgang:

Tildeling av skoleplass i annen krets, etter søknad, avgjøres ved enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Det betyr at foresatte har mulighet for å klage på vedtaket, innenfor en frist på tre uker. Orientering om klageadgang blir gitt i vedtaksbrevet. Det er fylkesmannen i Vestfold og Telemark som foretar den endelige behandlingen av klager.

Kontaktinfo

Skoleadministrasjon Færderskolene
E-post
Telefon 409 11 500

Barne- og ungdomsskolene i Færder kommune har felles administrasjon og sentralbord.

Fant du det du lette etter?