Saksgang ved melding om overgang til privatskole og utmelding av kommunal skole

 • Foresatte varsler kommunen via nettsiden Flytting og bytte av skole. Velg skjema: Sluttmelding – elev slutter på kommunal skole
 • AMS slutter eleven med sluttdato 31.07. inneværende år (7.trinn-året), og sender ut slutt/flyttemelding til:
  • Mottaker: Foresatte, skolehelsetjeneste, privatskolen
  • Kopi: Arkivsystem avgiverskole v/rektor og ansvarlig inspektør
 • Foresatte melder AMS på e-post (ams@faerder.kommune.no) dersom eleven ikke får plass på privatskolen, eller har ombestemt seg.
 • Sluttmeldingen trekkes da tilbake, og eleven registreres automatisk på nærskolen igjen (til normalt opprykk).
 • AMS bekrefter mottatt trukket sluttmelding med varsling til: 
  • Mottaker: Foresatte, skolehelsetjeneste
  • Kopi: Arkivsystem avgiverskole v/rektor og ansvarlig inspektør

Kontaktinfo

Skoleadministrasjon Færderskolene
E-post
Telefon 409 11 500

Barne- og ungdomsskolene i Færder kommune har felles administrasjon og sentralbord.

Fant du det du lette etter?