Informasjon om koronavirus

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med?
Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Obligatoriske kartlegginger og tester i Færder kommune

Nasjonale prøver og kartlegginger er en del av underveisvurderingen som foregår i skolen. Det finnes ulike prøvetyper med ulikt formål, og prøvene gjennomføres i bestemte fag, ferdigheter og trinn. Obligatorisk testing er det minste man skal kartlegge/teste for å få oversikt over elevenes ferdigheter, for å få et bredere bilde bør supplerende testing benyttes. Elever under kritisk grense eller ligger i «gråsonen» må alltid følges opp med videre kartlegging og tiltak. Planen revideres i juni hvert år fra 2018.

Språk, lesing og skriving

For å få et helhetlig bilde av elevenes ferdigheter i lesing anbefales spesielt ORF-testen på 2. – 5. trinn, også for å kartlegge hvem som bør ha tidliginnsats i lesing (leseveiledere har hatt kurs i testen og kan veilede lærere i å ta den). Testen ligger på obligatorisk videre kartlegging i år slik at «alle» skal bli kjent med den.

ORF (Oral Reading Fluency)            testmateriell: nubu.no

Brukernavn og passord kan fåes ved henvendelse til NUBU.

http://www.nubu.no/

 

IL-basis; gjennomføres gjennom året i 1. trinn, begynn tidlig om høsten;

http://lesesenteret.uis.no/article.php?s=14020&articleID=86539&categoryID=14020

 

Udirs kartlegging i lesing – oppfølging Språkløyper;  

http://sprakloyper.uis.no/category.php?categoryID=19347    

 

Eksempeloppgaver Udir; nasjonale prøver i lesing: 5. trinn;

https://pgsc.udir.no/kursweb/content?contentItemId=42479746&marketplaceId=624075&selectedLanguageId=1

 

Udir; kartleggingsmateriell- språkkompetanse i grunnleggende norsk – uavhengig av trinn; 

https://www.udir.no/upload/Kartleggingsprover/UDIR_Kartleggingsmateriell_bm_301007.pdf