Informasjon om koronavirus

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med?
Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Prosjekt STRATEGI FOR DIGITAL LÆRING I OPPVEKST FÆRDER

Delrapport 2

Oppdrag

Fra prosjektmandatet: «DIGITAL LÆRING I OPPVEKST FÆRDER skal fremme digital læring og dannelse. Målet er at barn og unge bruker kompetansen til samhandling, innovasjon, kreativitet og berikelse for å optimalisere læringsutbyttet. For å realisere dette er det et politisk og administrativt ønske om at alle barn i alder 5-16 år har hver sin digitale enhet.»

Klikk på lenken nedenfor for å se delrapport 2 fra prosjekt: Strategi for digital læring i oppvekst Færder. Rapporten vil danne grunnlag for strategiplanen.