Skooler-info

Nytt etter høstferien 2019: Skooler har lansert nye apper for foresatte (Android og iPhone). Tilbakemeldingene så langt tyder på at de fungerer mye bedre enn de forrige.

 

Elever og lærere har fått egen Skooler-app. Lastes ned gratis fra App Store eller Google Play.

 

Vi minner om at man kan bruke Skoolers nettportal, se nedenfor. (Den framstår like bra som appen på f. eks. telefon.)

 

Innloggingslenke elever og lærere: Skooler for elever og lærere

Innloggingslenke foresatte: Skooler

Her er en kort film om Skooler for foresatte.

Se gode tips for elever (Herstad er brukt som eksempel - ellers likt for alle skoler):

Se tips for foresatte til lagring av bokmerke/favoritt på pc:
(Merk at fremgangsmåten vil variere noe avhengig av hvilken nettselser du bruker)

Du får tilgang til barna dine hvis de er elever i Færder-skolen, og du kan følge med på fravær og mye mer etter hvert som skolene tar funksjonene i bruk. Se eksempelsider til slutt i Skooler-info. 

Blir tatt gradvis i bruk

Lenger ned følger en oversikt over de viktigste funksjonene i Skooler. Vi kommer imidlertid til å innføre dem gradvis og med en forsiktig minimumsframdrift. Det har vært store digitale omveltninger for både elever og ansatte når vi innførte Office 365 for halvannet år siden, og alle må få litt tid på seg til å finne ut av dette siste nye verktøyet. Skolene skal skaffe seg erfaringer for å bli enige om felles standarder for bruk, og det må nødvendigvis også ta noe tid.

Framdrift våren 2019

 • Fra nyttår: Fraværet føres i Skooler
 • Fra uke 9: Ukeplaner publiseres i Skooler (og ikke på hjemmesidene lenger)
 • Før påske: Utprøving av Oppgaveverktøyet og kommunikasjon med foresatte (se nedenfor)

Skoler /klasser kan kan innføre funksjoner i et raskere tempo dersom de ønsker det. For de yngste elevene blir det naturligvis nødvendige tilpasninger.

Fra høsten 2019

Vi fortsetter med en plan for videre framdrift.

Vårhalvåret 2020

Skooler kommer i full drift i løpet av vårhalvåret.

 

Skooler inngår i våre planer

Skooler inngår i vår IKT-strategi for Færderskolen – Elevenes læring, som er under revisjon i disse dager. Se to uklipte punkter fra forslaget til revidert versjon av planen her:

Mål skoleårene 2018-2022

Lærerne

Lærerne bruker ny LMS-løsning (Skooler) til:

 • planlegging, veiledning og vurdering i forhold til gjeldende læreplaner og vurderingsforskriften
 • dokumentasjon på gjennomført opplæring
 • oversikt over elevens utvikling ved halvårssamtaler (IUP-verktøyet), som gjøres tilgjengelig for foresatte
 • plagiatkontroll (ungdomsskolene)
 • sikker og lovlig lagring av vurderinger, karakterer og elevinformasjon
 • føring av fravær og anmerkninger

De foresatte

Ny LMS-løsning (Skooler):

 • De foresatte kan logge seg inn og følge med på elevenes læring (oppgaver/innleveringer, karakterer, andre oppsummerende vurderinger, fravær, anmerkninger …).
 • De foresatte henter ut oversikt over elevens utvikling ved halvårssamtaler (IUP-verktøyet).
 • De foresatte kan kommunisere enkelt, effektivt og oversiktlig med skolen via ny LMS-løsning (toveiskommunikasjon)."

 

Oversikt over foresattesider i Skooler.

Se et utvalg av Skoolers funksjoner på de neste sidene. Klikk på bildene for større utgaver.

Klikk for stort bildeStartsideKlikk for stort bildeFraværKlikk for stort bildeVurderingerKlikk for stort bildeIndividuell utviklingsplanKlikk for stort bildeKommunikasjon hjem-skole