Informasjon om koronavirus

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med?
Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Slik søker du om hjelp i barnehagen

Slik gjør du om du er bekymret for om barnet ditt har spesielle behov:

  • Ta kontakt med barnehagen. Barnehagen gjør sine undersøkelser og prøver ut tiltak
  • Hvis barnet fortsatt har vansker, kan barnehagen og foresatte henvise til PPT. PPT undersøker hvilke behov barnet har, og gir veiledning og råd om hva barnet har behov for. Hvis PPT konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp, utarbeider vi en sakkyndig vurdering
  • Hvis den sakkyndige vurderingen konkluderer med at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp må foreldre søke om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen
  • Kommunen fatter deretter enkeltvedtak om spesialpedagogisk hjelp i barnehagen
  • Ønsker du å klage på vedtaket må du sende en klage til kommunen

Skjemaer til utfylling:

Kontaktinfo

Kontaktinformasjon PPT
E-post
Telefon 409 20 580