Velkommen til Færder kommune!

Telefonnummer til sentralbordet er 33 39 00 00. Vi håper på din forståelse for at vi er i oppstarten av en helt ny kommune, og med en ny nettside. Er det noe du ikke finner svar på? Gi oss beskjed.

Familieråd

 • Familieråd er en måte å jobbe på der familien og nettverket er med på å finne gode løsninge
 • I samarbeid med Familiens Hus arrangeres et familieråd hvor målet er å komme fram til en plan som ivaretar barnet

Hva er et familieråd?

 • Familieråd er et frivillig tilbud med fokus på barnet
 • En koordinator hjelper familien med å planlegge og å gjennomføre selve familierådet
 • Til familierådet inviteres familien, slekt og andre som er viktige for barnet. Fagpersoner deltar kun på deler av møtet

Hvordan gjennomføres et familieråd?

 • Du selv eller en ansatt i Familiens Hus kan ta initiativ til familieråd. Sammen lager en spørsmål som familierådet skal diskutere og foreslå løsninger til
 • Barneverntjenesten bruker en nøytral og uavhengig koordinator til å hjelpe familiene med å forberede og gjennomføre familierådet.  Koordinatoren har som oppgave å informere og besøke familie/ slekt, venner og andre viktige personer i nettverket som familien ønsker skal være med på familierådet
 • Familierådsmøtet gjennomføres. Et viktig prinsipp er at barnets interesser skal stå i fokus. Barnet er vanligvis til stede på selve møtet. Møtet varer ca 3-6 timer og er delt inn i tre deler:
 1. Alle deltakerne er tilstede, også koordinator og fagpersoner. Fagpersonene gir nødvendig informasjon om barnets situasjon. Denne informasjonen er gjennomgått med barnet og foreldrene på forhånd
 2. Kun familiens nære nettverk er tilstede. Familierådet skal diskutere og komme til enighet om en skriftlig plan for å forbedre situasjonen til barnet. Koordinator og den ansatte fra Barn & Familietjenesten kan kalles inn underveis
 3. I tredje og siste del av møtet kommer koordinator og den ansatte fra barneverntjenesten inn igjen til familien for å få informasjon om planen

Gjennomføringen av planen evalueres vanligvis med et eller flere oppfølgende familieråd.

Tør jeg dette?

Kanskje er du redd for at andre skal få vite om problemene dere strever med. Mange har prøvd familieråd og erfart at slekt og venner vil barn og foreldres beste. I en stor norsk undersøkelse fra 2006 anbefalte de fleste foreldre andre familier å arrangere et familieråd.

Kontaktinfo

Kontaktinformasjon ekspedisjon
E-post
Telefon 951 93 510

Akutte henvendelser etter kontortid (15:30), kontakt Barnevernvakta: 33 31 02 03

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

 

Adresse

Besøksadresse:

Tinghaugveien 16, Borgheim

3140 Nøtterøy

Postadresse:

Tinghaugveien 16

Postboks 250

3163 Nøtterøy

Fant du det du lette etter?