Familiens hus

Familiens hus

Familiens hus omfatter alle forebyggende helsetjenester for barn og unge. Vi jobber for en bedre tverrfaglig innsats (BTI) slik at hvert enkelt barn og familie får en raskere og profesjonell samhandling mellom helsetjenestene.