Foreldreutvalg

Foreldreutvalget for barnehager (FUB) i Færder kommune er et formelt utvalg for private og kommunale barnehager.

FUB er et selvstendig rådgivende organ for og med foreldre med barn i barnehagene. De jobber for kvalitet og gode oppvekstvilkår for barna. Deres oppgave er å se på de overordnede strukturelle sammenhengene som påvirker hverdagen til barna.

Kontaktinformasjon: fub.faerder@gmail.com eller Facebook: FUB Færder

 

Styret i FUB Færder 2020:

  • Maria Nordvik Sætre, leder                         
  • Kjell Magne Gåsland, nestleder
  • Beate Benestad, sekretær                                         
  • Julie Nordvik Markussen, styremedlem
  • Julie Øhre Askjem, styremedlem
  • Cleo Otterbech, styremedlem