Velkommen til Færder kommune!

Telefonnummer til sentralbordet er 33 39 00 00. Vi håper på din forståelse for at vi er i oppstarten av en helt ny kommune, og med en ny nettside. Er det noe du ikke finner svar på? Gi oss beskjed.

Dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder

Utdanningskravet sikrer at personalet har kompetanse for å drive barnehagen. Etter barnehageloven § 17 andre ledd må styrer i barnehagen ha utdanning som «førskolelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse». Pedagogiske ledere må ha utdanning som førskolelærer, jf. § 18 første ledd.

Hovedregelen om utdanningskravet er gitt for å sikre at personalet har nødvendig kompetanse for å drive barnehagen til beste for barn og foreldre.

Det kan imidlertid gis dispensasjon fra utdanningskravet dersom barnehagen ikke klarer å skaffe rett utdannet personale.

Et av vilkårene for dispensasjon at det ikke har meldt seg «kvalifisert søker» etter at stillingen har vært offentlig utlyst. En kvalifisert søker er en søker som oppfyller utdanningskravet for stillingen som styrer eller pedagogisk leder.

Det er altså en forutsetning for å få dispensasjon fra utdanningskravet at barnehagen ikke klarer å skaffe rett utdannet personale. Reglene om dispensasjon innebærer at barnehagen ikke kan ansette en ikke-kvalifisert søker til stilling som styrer eller pedagogisk leder dersom det foreligger en eller flere søkere til stillingen som oppfyller utdanningskravet etter loven. Forskriften åpner ikke for at det kan legges vekt på en søkers personlige egnethet i denne sammenhengen.

 

 

Søknaden fylles ut digitalt, men må inntil videre skrives ut, signeres og sendes til Færder kommune, postboks 250, 3163 Nøtterøy

Fant du det du lette etter?