Svare på tilbud du har fått

Tilbud om barnehageplass sendes digitalt via KS SvarUt. Har du reservert deg mot digital post, eller mangler e-postadresse i det nasjonale registeret, vil du få tilbud som brev i posten.

Svarfrist er 10 dager, svarer du ikke innen fristen, mister du plassen.

Du svarer på tilbudet i Foresatteportalen.

De som overføres fra en barnehage til en annen skal også besvare tilbudet . Tidligere ble dette administrerte fra skole- og barnehagekontoret, men nå må alle besvare tilbudet de mottar.

Du må ta i bruk plassen innen en måned fra oppstartdato i tilbudsbrevet dersom det er en kommunal barnehage. Private barnehager har egne regler.

Hvis du har fått plass i en barnehage som du ikke har valgt, kan du stå på søkerlisten til den barnehagen du har som 1. ønske og må gjøre ett av to valg:

  • Du kan takke ja til plassen og samtidig stå på venteliste til en annen barnehage
  • Du kan takke nei til plassen og stå på søkerlisten til ditt første valg av barnehage. Når du takker nei har du ikke rett til et nytt tilbud om barnehageplass

Kontaktinfo

Lise Almquist Bjørge
Barnehagemyndighet
E-post
Telefon 33 39 00 00
Fant du det du lette etter?