Klage på tilbud om barnehageplass

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Vedtaket om tildeling kan også påklages dersom verken første eller andre ønske om barnehage er oppfylt.

  • Ved supplerende opptak er det bare søkere med lovfestet rett til prioritert plass etter barnehageloven § 13 som har klagerett
  • Klagen må du sende skriftlig til Færder kommune, postboks 2082 3163 Nøtterøy, innen 3 uker fra det tidspunkt meldingen om vedtaket er mottatt, jf. Forvaltningslovens § 28
  • Det er ingen klagerett for barn med barnehageplass som søker endring av plass eller bytte av barnehage

Kontaktinfo

Lise Almquist Bjørge
Barnehagemyndighet
E-post
Telefon 33 39 00 00
Fant du det du lette etter?