Hovedopptak 2019/20

I hovedopptaket behandles over 300 søknader. Plasser tildeles i flere opptaksrunder. Lovfestet rett til plass garanterer ikke at du vil få tilbud om plass i første opptaksrunde. 

Etter hver opptaksrunde blir det ledige plasser fordi noen takker nei til tilbud, bytter barnehage eller sier opp plassen sin. Disse plassene tilbys søkere i neste runde. Søkere som får tilbud i senere opptaksrunder kan derfor også få tilbud om plass i ønsket barnehage. I Færder kommune er det ikke nummerert venteliste, men ved ledig plass blir søknader vurdert ut i fra lovverk og den enkelte barnehagens vedtekter.

Søknadsfristen er 1. mars 2019. 

Det vil bli sendt ut tilbudsbrev på følgende datoer:

  • Fredag 22. mars 2019
  • Onsdag 10. april 2019
  • Fredag 10. mai 2019
  • Fredag 7. juni 2019


 

Slik får du svar på søknaden.

Tilbud om barnehageplass sendes digitalt via KS SvarUt. Har du reservert deg mot digital post, eller mangler e-postadresse i det nasjonale registeret, vil du få tilbud som brev i posten.
Svarfrist er 10 dager, svarer du ikke innen fristen, mister du plassen. Du svarer på tilbudet i Foresatteportalen.
De som overføres fra en barnehage til en annen skal også besvare tilbudet . Tidligere ble dette administrerte fra skole- og barnehagekontoret, men nå må alle besvare tilbudet de mottar.

 

Dersom du ikke besvarer tilbudet innen fristen.

Hvis du ikke besvarer tilbudet om barnehageplass innen fastsatt frist, så mister du det. Ta kontakt med Servicesenteret dersom du har problemer med å besvare tilbudet.

 

Dersom du takker ja til tilbud om plass.

Hvis du har fått tildelt en barnehage du ikke ønsker, kan du stå på venteliste til høyere prioritet. Lovfestet rett til plass i hovedopptaket er oppfylt når du får tilbud om plass i Færder kommune, uavhengig av om du har fått tilbud i ønsket barnehage eller ikke.

 

Dersom du takker nei til tilbud om plass.

Takker du nei til tilbud om plass i hovedopptaket kan du risikere å måtte vente til neste hovedopptak for å få et nytt tilbud.

 

Klage på tilbud om plass.

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Vedtaket om tildeling kan også påklages dersom verken 1. eller 2. ønske om barnehage er oppfylt. Klagen må fremsettes skriftlig og sendes: Færder kommune, postboks 250, 3163 Nøtterøy, innen 3 uker fra det tidspunkt meldingen om vedtaket er mottatt, jf. Forvaltningslovens § 28.

Det er ingen klagerett for de som har barnehageplass og søker endring av plass eller ny barnehage.

Ofte stilte spørsmål om tildeling av plass:

 

Jeg får ikke logget inn for å besvare/se tilbudet mitt? Hva gjør jeg?

 

Send en e-post til ansvarlig for barnehageopptaket Lise Almquist Bjørge – lise.almquist.bjorge@faerder.kommune.no

Legg ved barnets navn, fødselsdato og hvilket telefonnummer du lettest kan nås på – så vil hun ta kontakt med deg.

Jeg har ikke fått tildelt plass der jeg ønsker eller jeg har fått tildelt plass i en barnehage jeg ikke har søkt.

Hvorfor?

Det er for mange søkere til plassene i de barnehagene du har søkt. Færder kommune har hele kommunen som et opptaksområde, og tildeler plasser der det er ledig kapasitet.

Du kan sende en skriftlig klage dersom du ikke har fått innvilget 1. eller 2. valget ditt.

Klagene sendes til Færder kommune – enten på e-post eller pr brev.

Jeg vil snakke med saksbehandler og forklare situasjonen.

 

Det er ingen ting som kan endres på i dag, så send en skriftlig klage. Vi vil se på klagene i forbindelse med supplerende opptak. Supplerende opptak er i juni.

Jeg har plass i barnehage og fått tilbud om ny barnehageplass – skal jeg besvare tilbudet?

 

Ja, alle må besvare tilbudet – også de som har plass, og søkt om ny barnehage.

Kan jeg stå på venteliste til høyere prioritet?

 

Hvis du har fått tildelt en barnehage du ikke ønsker, kan du stå på venteliste til høyere prioritet.

Hva skjer om jeg takker nei til tilbudet?

 

Takker du nei til tilbud om plass i hovedopptaket kan du risikere å måtte vente til neste hovedopptak for å få et nytt tilbud.

 

Har jeg klagerett?

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Vedtaket om tildeling kan også påklages dersom verken 1. eller 2. ønske om barnehage er oppfylt. Klagen må fremsettes skriftlig og sendes: Nøtterøy kommune, postboks 250, 3163 Nøtterøy, innen 3 uker fra det tidspunkt meldingen om vedtaket er mottatt, jf. Forvaltningslovens § 28.

Det er ingen klagerett for de som har barnehageplass, men har søkt om ny barnehage.

 

Jeg har søkt etter frist – når får jeg svar?

De som har søkt etter frist behandles i supplerende opptak i juni, og ellers ved ledige plasser gjennom året. Man får ikke svar før man eventuelt får et tilbud.

 

 

Kontaktinfo

Lise Almquist Bjørge
Barnehagemyndighet
E-post
Telefon 33 39 00 00
Fant du det du lette etter?