Ansattoversikt


Barnehagemyndighet

Ansatte i avdelingen Barnehagemyndighet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Barnehagemyndighet 920 93 494
Barnehagemyndighet 952 33 205

Barneverntjenesten

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
951 93 510

Akutte henvendelser etter kontortid (15:30), kontakt Barnevernvakta: 33 31 02 03

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

 

Fosterhjemsrådgiver 409 14 457
Fosterhjemsrådgiver 417 59 857
Teamleder 409 14 458

Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
408 21 599

Gipø Øst
Hjemsengveien 7
3140 Nøtterøy

Ekspedisjonen ligger i 2. etasje

Flyktnings- og innvandrertjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktnings- og innvandrertjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
408 18 100

Helse og omsorg - Aktivitetsvenn

Ansatte i avdelingen Aktivitetsvenn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
948 90 618

Helse og omsorg - Bolig og aktivitet

Ansatte i avdelingen Bolig og aktivitet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 15 565
Leder 33 06 79 22 901 68 340
Virksomhetsleder 995 84 755

Helse og omsorg - Demenskoordinator

Ansatte i avdelingen Demenskoordinator
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
901 29 591

Tilgjengelig på telefon 08.00-15.00

Helse og omsorg - Folkehelse

Ansatte i avdelingen Folkehelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 975 15 438

Helse og omsorg - Friskliv

Ansatte i avdelingen Friskliv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut/Frisklivskoordinator 924 24 114
Fysioterapeut/Frisklivskoordinator 953 33 132

Helse og omsorg - Frivilligsentral

Ansatte i avdelingen Frivilligsentral
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder avd. Nøtterøy 33 40 36 85 482 88 972
Leder avd. Tjøme 33 06 79 30

Helse og omsorg - Fysio og ergoterapi

Ansatte i avdelingen Fysio og ergoterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut - Sone Nøtterøy 918 51 352

Telefontid mandag - fredag kl. 08.00 - 09.30

Fysioterapeut 975 28 503
Ergoterapeut - Sone Tjøme 924 24 119

Telefontid mandag - fredag kl. 08.00 - 09.30

Ergoterapeut - Sone Nøtterøy 409 07 634

Telefontid mandag - fredag kl. 08.00 - 09.30

Helse og omsorg - Hjelpemidler og velferdsteknologi

Ansatte i avdelingen Hjelpemidler og velferdsteknologi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
918 51 352 409 07 634

Telefontid
mandag – fredag kl. 08.00 – 09.30

33 31 86 50

Åpningstid: mandag – fredag kl 08.30 – 11.00

33 31 86 50

Åpningstid: mandag – fredag kl 08.30 – 11.00. 

916 36 599

Helse og omsorg - Hjemmetjenester

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 974 98 102
900 16 919
900 41 646
33 06 79 32

Dag/kveld: 957 55 573
Natt: 959 91 157

994 05 861
970 45 108
Resepsjon 900 16 919

Åpningstid  kl. 07.30 – 15.00

Leder 409 11 955
Leder 900 83 935
Leder 916 36 599

Helse og omsorg - Hjemmetjenester - Hjemmesykepleie

Ansatte i avdelingen Hjemmesykepleie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 901 41 074

Helse og omsorg - Institusjon - Bjønnesåsen

Ansatte i avdelingen Bjønnesåsen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 906 96 966
409 06 800

Resepsjonen er betjent mandag til fredag fra kl 08.00 - 15.30

Leder 951 93 519
Daglig leder 474 45 036
Sekretær 409 06 809

Helse og omsorg - Institusjon - Bjønnesåsen - Dagtilbud

Ansatte i avdelingen Dagtilbud
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
476 77 211

Helse og omsorg - Institusjon - Hårkollen

Ansatte i avdelingen Hårkollen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Arbeidslagsleder Hårkollen Dagsenter 454 07 495 900 15 368

Helse og omsorg - Institusjon - Sjølystsenteret

Ansatte i avdelingen Sjølystsenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
33 40 35 90

Mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Senterleder 959 85 776

Helse og omsorg - Institusjon - Smidsrød

Ansatte i avdelingen Smidsrød
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 14 400

Åpningstider mandag til fredag fra 08.00 – 15.30

Virksomhetsleder 995 27 500
Avdelingsleder 958 09 105
Avdelingsleder 409 14 459

Helse og omsorg - Institusjon - Tjøme omsorgssenter

Ansatte i avdelingen Tjøme omsorgssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
33 06 79 11 409 14 096
33 39 00 00
33 06 79 00
Leder Tjøme omsorgssenter 908 14 885

Helse og omsorg - Kommuneoverlege

Ansatte i avdelingen Kommuneoverlege
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommuneoverlege/smittevernlege 951 30 046

Helse og omsorg - Kreftkoordinator

Ansatte i avdelingen Kreftkoordinator
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
948 10 182

Tilgjengelig på telefon mellom kl. 08.00-15.00 

Helse og omsorg - Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
414 10 696
Leder 936 69 786
Leder 481 79 701 974 32 663
Virksomhetsleder 993 58 026

Helse og omsorg - Sentralkjøkken

Ansatte i avdelingen Sentralkjøkken
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 14 405

Tilgjengelig på telefon mandag til fredag 07.30 - 15.00

Kjøkkensjef 409 14 409

Tilgjengelig på telefon mandag til fredag 07.30 - 15.00

Helse og omsorg - Tjenestekontoret

Ansatte i avdelingen Tjenestekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
951 93 480

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09.00 - 14.00

951 93 480

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09.00 - 14.00

Virksomhetsleder 951 93 481

Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
408 01 230
Helsesøster 409 10 505
Helsesøster 408 01 230
Helsesøster
Helsesøster
Helsesøster
Helsesøster
Helsesøster 900 43 527
Helsesøster 908 47 332
Helsesøster
Helsesøster 971 00 140
Helsesøster 414 32 878
Helsesøster 409 10 518

Helsestasjonen - Friskliv ung

Ansatte i avdelingen Friskliv ung
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 951 93 520
Helsesøster 957 78 036

Helsestasjonen - Jordmortjenesten

Ansatte i avdelingen Jordmortjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Jordmor
Jordmor

Helsestasjonen - Ungdomshelsestasjonen

Ansatte i avdelingen Ungdomshelsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ring eller send sms 971 00 140 408 01 230

HUSET

Ansatte i avdelingen HUSET
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
958 61 442

Leder for HUSET i kontortid:

959 94 850

Fungerende leder 959 94 850

Idrett

Ansatte i avdelingen Idrett
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Idrettsrådgiver 970 44 875
Idrettsrådgiver - kontaktperson utleie 970 44 875

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kulturrådgiver 993 26 698
Kontaktperson utleie
33 06 78 36

Kulturskolen

Ansatte i avdelingen Kulturskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
33 40 21 13 930 28 509

Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Næringssjef 915 14 297

PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 20 580

RMU

Ansatte i avdelingen RMU
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 10 500
Kontaktperson 988 50 437
Leder RMU 916 33 416
Kontaktperson 460 59 662
Miljøarbeider 456 04 372

Sekretariat

Ansatte i avdelingen Sekretariat
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Saksbehandler 901 86 616

Service og kommunikasjon

Ansatte i avdelingen Service og kommunikasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

For å søke på ledige stillinger i Færder kommune ønsker vi at du registrerer deg og benytter vårt elektroniske søknadsskjema

33 39 00 00

Skatt

Ansatte i avdelingen Skatt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
80 08 00 00

Anton Jenssens gate 8
3125 TØNSBERG

http://www.skatteetaten.no

33 39 00 00

Rødsgata 36, 3145 Tjøme

08:00-15:00

Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 11 500

Barne og ungdomsskolene i Færder kommune har en felles administrasjon og felles sentralbord.

Vakttelefon utedrift

Ansatte i avdelingen Vakttelefon utedrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Brukes etter kl 15.00 415 10 416

Vesar

Ansatte i avdelingen Vesar
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
33 35 43 80

Telefontid hos Vesar er mandag, tirsdag, onsdag og fredag 08.00 til 15.00 og torsdag 12.00 til 15.00 

www.vesar.no

Fant du det du lette etter?