Ansattoversikt


Barneverntjenesten

Ansatte i avdelingen Barneverntjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
951 93 510

Åpningstid:
08.00–15.00 alle hverdager

 

Konsulent - 6559
Konsulent - 6559
Barnevernpedagog - 6508 948 83 948
Helsefagarbeider - 4212 932 31 606
Fosterhjemsrådgiver 409 14 457
Barnevernpedagog - 6508
Leder fosterhjem 409 14 458
Konsulent - 6559

Byggesak

Ansatte i avdelingen Byggesak
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
408 21 599

Gipø Øst
Hjemsengveien 7
3140 Nøtterøy

Ekspedisjonen ligger i 2. etasje

Flyktnings- og innvandrertjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktnings- og innvandrertjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
408 18 100
Konsulent - 6559 950 78 633
Innleid Prosjektmedarbeider 990 97 984

Forliksrådet

Ansatte i avdelingen Forliksrådet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
33 34 44 00

Helse og omsorg - Bolig og aktivitet

Ansatte i avdelingen Bolig og aktivitet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 15 565
Virksomhetsleder 995 84 755

Helse og omsorg - Demenskoordinator

Ansatte i avdelingen Demenskoordinator
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
901 29 591

Tilgjengelig på telefon 08.00-15.00

Helse og omsorg - Folkehelse

Ansatte i avdelingen Folkehelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Folkehelsekoordinator 975 15 438

Helse og omsorg - Frivilligsentral

Ansatte i avdelingen Frivilligsentral
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder avd. Nøtterøy 33 40 36 85 482 88 972
Leder avd. Tjøme 33 06 79 30

Helse og omsorg - Fysio og ergoterapi

Ansatte i avdelingen Fysio og ergoterapi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut - Sone Nøtterøy 918 51 352

Telefontid mandag - fredag kl. 08.00 - 09.30

Fysioterapeut 975 28 503
Ergoterapeut - Sone Tjøme 924 24 119

Telefontid mandag - fredag kl. 08.00 - 09.30

Ergoterapeut - Sone Nøtterøy 409 07 634

Telefontid mandag - fredag kl. 08.00 - 09.30

Helse og omsorg - Hjelpemidler og velferdsteknologi

Ansatte i avdelingen Hjelpemidler og velferdsteknologi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
918 51 352 409 07 634

Telefontid
mandag – fredag kl. 08.00 – 09.30

33 31 86 50

Åpningstid: mandag – fredag kl 08.30 – 11.00

33 31 86 50

Åpningstid: mandag – fredag kl 08.30 – 11.00. 

916 36 599

Helse og omsorg - Hjemmetjenester

Ansatte i avdelingen Hjemmetjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 974 98 102
900 16 919
900 41 646
957 55 573

Dag/kveld: 957 55 573
Natt: 959 91 157

994 05 861
970 45 108
Resepsjon 900 16 919

Åpningstid  kl. 07.30 – 15.00

Leder 916 36 599

Helse og omsorg - Hjemmetjenester - Hjemmesykepleie

Ansatte i avdelingen Hjemmesykepleie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 901 41 074

Helse og omsorg - Institusjon - Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter

Ansatte i avdelingen Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Virksomhetsleder 906 96 966
409 06 800

Resepsjonen er betjent mandag til fredag fra kl 08.00 - 15.30

I uke 28, 29 og 30 er resepsjonen betjent fra kl 11.00 - 14.00

I uke 26, 27, 31 og 32 er resepsjonen betjent fra kl 07.00 - 14.30

Leder 951 93 519
Leder 908 14 885
Daglig leder 474 45 036
Sekretær 409 06 809

Helse og omsorg - Institusjon - Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter - Demenspoliklinikk

Ansatte i avdelingen Demenspoliklinikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 11 956

Telefontid fra kl. 08.00-09.00
og kl .14.00-15.00

Helse og omsorg - Institusjon - Hårkollen

Ansatte i avdelingen Hårkollen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Helsefagarbeider - 4212 417 35 809
Fagarbeider - 7517
Spesialhjelpepleier - 7681
Miljøterapeut - 6675
Miljøterapeut - 6675
Vernepleier - 6455
Omsorgsarbeider-- - 4216
Arbeidslagsleder Hårkollen Dagsenter 454 07 495 900 15 368
Leder - 9454 454 07 495
Fagarbeider m/fagskole/særaldersgrense - 7719
Miljøterapeut - 6675 920 35 183
Hjelpepleier - 7076 952 52 608
Vernepleier - 6455 920 25 560
Miljøterapeut - 6675
Helsefagarbeider - 4212
Fagarbeider - 7517
Miljøterapeut - 6675
Vernepleier - 6455
Hjelpepleier - 7076
Assistent - 6572
Assistent - 6572 401 07 387

Helse og omsorg - Institusjon - Sjølystsenteret

Ansatte i avdelingen Sjølystsenteret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
33 40 35 98
33 40 35 90

Mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Senterleder 959 85 776

Helse og omsorg - Institusjon - Smidsrød

Ansatte i avdelingen Smidsrød
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 14 400

Åpningstider mandag til fredag fra 08.00 – 15.30

Virksomhetsleder 995 27 500
Avdelingsleder 409 14 459

Helse og omsorg - Institusjon - Smidsrød - Frivillighetssentral og friskliv

Ansatte i avdelingen Frivillighetssentral og friskliv
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut - 7066
Fysioterapeut - 7066

Helse og omsorg - Kommuneoverlege

Ansatte i avdelingen Kommuneoverlege
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommuneoverlege/smittevernlege 951 30 046

Helse og omsorg - Kreftkoordinator

Ansatte i avdelingen Kreftkoordinator
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
948 10 182

Tilgjengelig på telefon mellom kl. 08.00-15.00 

Helse og omsorg - Legevakt

Ansatte i avdelingen Legevakt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
116117

Ring før oppmøte

Helse og omsorg - Psykisk helse og rus

Ansatte i avdelingen Psykisk helse og rus
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
414 10 696
Leder 936 69 786
Leder 481 79 701 974 32 663

Helse og omsorg - Smidsrød legesenter

Ansatte i avdelingen Smidsrød legesenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 14 401

Resepsjonen er åpen
mandag - fredag kl. 08.00 - 15.00
stengt i lunsjen kl. 11.30 - 12.00

Helse og omsorg - Tjenestekontoret

Ansatte i avdelingen Tjenestekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
951 93 480

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09.00 - 14.00

951 93 480

Telefontid mandag til fredag fra kl. 09.00 - 14.00

Saksbehandler - 7531
Saksbehandler - 7531
Saksbehandler - 7531 917 44 133
Sekretær - 6863
Leder/virksomhetsleder - 9451 951 93 481

Helsestasjonen

Ansatte i avdelingen Helsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
408 01 230
Ergoterapeut - 6517
Helsesøster - 6185
Servicemedarbeider - 6912
Helsesøster 408 01 230
Helsesøster - 6185
Miljøveileder - 6684 958 20 823
Sekretær - 6863
Fysioterapeut - 7066
Helsesøster - 6185
Fysioterapeut - 7066 472 83 101
Jordmor - 8209
Helsesøster 1 - 4405
Fagarbeider - 7517 908 04 451
Helsesøster
Helsesøster - 6185 951 93 488
Helsesøster - 6185
Miljøarbeider - 4210 454 75 816
Assistent - 6572
Helsesøster - 6185 415 57 892
Jordmor - 8209
Fysioterapeut - 7066
Assistent - 6572 468 53 318
Konsulent - 6559 409 14 474
Utdanningsstillinger - 7711
Assistent - 6572
Helsesøster
Helsesøster - 6185 932 85 831
Ped psyk rådgiver - 7249 934 20 556
Helsesøster
Helsesøster - 6185 918 07 217
Støttekontakt - 6949
Tverrfag spesutd høg - 7710
Helsesøster - 6185 913 27 431
Psykolog - 8470
Leder/virksomhetsleder - 9451 905 25 428 905 25 428
Psykolog - 8470 941 62 906
Helsesøster - 6185
Assistent - 6572
Sykepleier - 7174
Helsesøster - 6185
Assistent - 6572
Helsesøster 971 00 140
Helsesøster - 6185
Helsesøster - 6185
Leder - 9454 959 94 850
Servicemedarbeider - 6912
Assistent - 6572
Assistent - 6572
Jordmor - 8209 409 10 508
Helsesøster 414 32 878
Helsesøster - 6185 414 32 878
Fagarbeider - 7517
Miljøarbeider - 4210 971 31 457
Helsesøster 409 10 518
Helsesøster - 6185 930 42 152

Helsestasjonen - Ungdomshelsestasjonen

Ansatte i avdelingen Ungdomshelsestasjonen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ring eller send sms 971 00 140 408 01 230

HUSET

Ansatte i avdelingen HUSET
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
958 61 442

Henvendelser utenfor åpningstid: 959 94 850

Kultur / idrett / frivillighet

Ansatte i avdelingen Kultur / idrett / frivillighet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær - 6863 906 92 112
Ingeniør - 8084 409 07 621 936 44 174
Rådgiver - 4400 993 26 698 993 26 698
Kulturrådgiver 993 26 698
Assistent - 6572
Kontaktperson utleie
Musikk/kulturarb - 6816
Arbeidsleder - 7003
Leder/virksomhetsleder - 9451 481 85 706
Sekretær - 6863 33 06 79 30 409 15 570
Idrettsrådgiver - kontaktperson utleie 970 44 875
Rådgiver - 4400 970 44 875

Kulturskolen

Ansatte i avdelingen Kulturskolen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
33 40 21 13 930 28 509

Ledige stillinger

Ansatte i avdelingen Ledige stillinger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Pedagogisk-psykologisk tjeneste - PPT

Ansatte i avdelingen Pedagogisk-psykologisk tjeneste - PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 20 580
Ped psyk rådgiver - 7249 934 20 556
Adjunkt m/till utd - 7963 971 54 191

RMU

Ansatte i avdelingen RMU
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 10 500
Leder - 9454 33 40 36 73 460 59 662
Kontaktperson 460 59 662

Service og kommunikasjon

Ansatte i avdelingen Service og kommunikasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
33 39 00 00
Rådgiver - 4400 479 44 286
Fagleder - 7453 473 92 596 473 92 596
Rådgiver - 4400 482 66 803
Sekretær - 6863 930 35 903
Konsulent - 6559

Skatt

Ansatte i avdelingen Skatt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
80 08 00 00

Anton Jenssens gate 8
3125 TØNSBERG

http://www.skatteetaten.no

33 39 00 00

Rødsgata 36, 3145 Tjøme

08:00-15:00

Skole

Ansatte i avdelingen Skole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 11 500

Barne- og ungdomsskolene i Færder kommune har felles administrasjon og sentralbord.

Skole - AMS

Ansatte i avdelingen AMS
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
409 11 500

Utedrift

Ansatte i avdelingen Utedrift
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Brukes etter kl 15.00 415 10 416

Vann, avløp, renovasjon, feiing, slam

Ansatte i avdelingen Vann, avløp, renovasjon, feiing, slam
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
33 31 82 30
33 35 43 80

Telefontid hos Vesar er mandag, tirsdag, onsdag og fredag 08.00 til 15.00 og torsdag 12.00 til 15.00 

www.vesar.no

Arbeidsleder - 7003 913 01 653 913 01 653

Vei og havn

Ansatte i avdelingen Vei og havn
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
915 09 146

Vetrinærvakt

Ansatte i avdelingen Vetrinærvakt
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
33 06 06 20
Fant du det du lette etter?