Viktige datoer for 10. trinn vår 2018 og klagerettigheter

Eksamen og karakteroppgjør nærmer seg. Se her for viktige datoer og klagerettigheter.

Onsdag

9. mai

09:00

Kunngjøring trekkfag

Skriftlig

Tirsdag

15. mai

08:40

Forberedelse

Matematikk

Onsdag

16. mai

09:00

Eksamen

Matematikk

Torsdag

24. mai

09:00

Forberedelse

Engelsk

Fredag

25. mai

09:00

Eksamen

Engelsk

Mandag

28. mai

09:00

Forferdelse

Norsk

Tirsdag

29. mai

09:00

Eksamen

Hovedmål

Onsdag

30. mai

09:00

Eksamen

Sidemål

Fredag

8. juni

 

Kunngjøring av standpunkt i fag med muntlig eksamen

 

Mandag

11. juni

09:00

Kunngjøring trekkfag pulje 1

Muntlig

Tirsdag

12. juni

08:40

Forberedelse pulje 1

Muntlig

Onsdag

13. juni

08:45

Eksamen pulje 1

Muntlig

Onsdag

13. juni

09:00

Kunngjøring trekkfag pulje 2

Muntlig

Torsdag

14. juni

08:40

Forberedelse pulje 2

Muntlig

Fredag

15. juni

08:45

Eksamen pulje 2

Muntlig

Mandag

18. juni

 

Kunngjøring av standpunkt i fag med skriftlig eksamen + praktisk estetiske fag

 

Onsdag

20. juni

18:30

Vitnemålsutdeling

 

 

Standpunktkarakteren

i et fag skal settes etter nivået eleven viser i faget på det tidspunkt karakteren fastsettes. Standpunktkarakter skal altså ikke beregnes ut i fra et gjennomsnitt av elevens prestasjoner i løpet av året. Det er nivået ditt i faget når karakteren settes som teller. Hvis du vurderer å klage på en standpunktkarakter, så kan det først være lurt å be faglærer om en redegjørelse for karakteren. I så fall så fryses klagefristen til denne redegjørelsen er gitt. Deretter skriver du ned dine synspunkt på lærerens begrunnelse for karakteren. Både dokumentasjon og dine synspunkt sendes deretter til klagenemnda i fylkesmannen. Både faglærer og rektor må uttale seg skriftlig om hvordan vurderingen er gjort og hvordan den kan knyttes til læreplanen i faget. De må også redegjøre for din helhetlige kompetanse og faglige utvikling i løpet av året. Frist er 10 dager fra karakteren gjøres kjent.


Klage på karakter ved skriftlig eksamen

Mener du karakteren ved skriftlig eksamen er feil leveres klage til rektor uten begrunnelse. Vi anbefaler at du snakker med faglæreren din og/eller en av lærerne på skolen som har vært sensor i faget denne våren. Ved klage gjøres en ny og uavhengig vurdering av karakteren. Denne er endelig og kan gå opp, ned eller bli stående. Frist er 10 dager fra karakteren gjøres kjent.


Klage på karakter ved muntlig eksamen

Ved muntlig eksamen kan du ikke klage på karakteren, men du kan klage hvis du mener din eksamen av en eller annen grunn ikke foregikk i riktige former og du ble forstyrret eller feil behandlet i eksamenssituasjonen. Klagen rettes til rektor som avgjør om du skal få gjennomføre eksamen på nytt. Frist: Umiddelbart etter kunngjøring av karakter.

Fant du det du lette etter?