Skolens og kommunens helsefremmende tilbud

Vi har et fellesansvar for læring og trivsel, men vi vet at det av og til oppstår ulike utfordringer. Da er det viktig å få hjelp. Utfordringen kan gjelde skolenivå eller den enkelte. Det kan være knyttet til mye forskjellig, for eksempel læring, hjemmesituasjon, venner, rus, sykdom hos foresatte, mobbing, stress, tunge tanker eller identitet.

Vi tenker at det kan være lurt for alle foreldre å snakke hjemme om disse utfordringene. Kanskje det er noen av de under som kan hjelpe.

Her er en kort oversikt over hvem du kan kontakte:

 

Helsefremmende gruppe jobber for å øke trivselen på skolen. Dette skoleåret har de blant annet fokus på «Hva er det å mestre livet?». De holder på å planlegge en dialogkonferanse med temaet: Livsmestring.

Elevrådet skal fremme elevenes fellesinteresser og arbeide for et godt skole- og læringsmiljø.

Kontaktlærere har hovedansvaret for å utvikle et godt klassemiljø i samarbeid med faglærere i klassen og på trinnet.

Rådgiver har hovedansvaret for overgang til videregående skole. Det kan være utfordrende både å ta valg og å velge noe bort. For noen er overganger og tanken på å starte på noe nytt en utfordring.

Sosiallærer jobber med skolemiljøet og har mange samtaler.

Inspektørene på trinnene har samtaler med elever og møter med lærere for å få en helhetlig skole.

Rektor har det overordnede ansvar.

 

Helsesøster har en del faste oppgaver som for eksempel vaksiner, veiing, seksualundervisning og faste samtaler. Hun tar også samtaler og oppfølging som er knyttet mot fysisk og psykisk helse.

Helsestasjon for ungdom på Tinghaug er åpen onsdager 14.00- 17.00.

 

Pedagogisk- psykologisk- tjeneste PPT er jevnlig innom skolen. De er tilgjengelige for å bistå lærere og elever.

Våren 2018 vurderer vi å starte opp samtalegrupper på 10. trinn som tar opp ulike temaer. Aktuelle temaer kan være: identitet, vennskap, kommunikasjon, grensesetting. Vi tar gjerne imot innspill. Ta kontakt med rektor før vinterferien om det er aktuelt. Det er en spesialpedagog som vil ha ansvar for gruppene.

Færder kommune jobber systematisk med bedre tverrfaglig samarbeid. Det gjør at vi har god kontakt med de andre hjelpeinstansene i kommunen.

Se ansattliste for mail og telefonnumre.

Fant du det du lette etter?