Mobilfri skole innføres på Teigar

Fra tirsdag 11. september 2018 innføres mobilfri skole på Teigar. Det betyr at all bruk av av mobiltelefon er forbudt på skolens område, inne og ute, i skoletiden. Gjelder også innendørs før skolen starter om morgenen.

Mobilfri skole gjelder ut 2018.

Som et ledd i å sikre et trygt og godt miljø for alle lever på Teigar innføres mobilfri skole fra tirsdag 11. september 2018. Vedtaket er fattet av rektor og gjelder i første omgang ut 2018. En eventuell videreføring vurderes av skolens ledelse i desember, eller ved en eventuell endring av skolens ordensreglement.

Mobiltelefonen skal være avslått og usynlig i skoletiden og gjelder både ute og inne på skolens område. Gjelder også innendørs før skolestart. Lærer kan tillate bruk av mobil i undervisningsøyemed der det er hensiktsmessig.

Elever som ikke følger ansattes anvisning, eller gjentatte ganger bryter reglene for mobilfri skole kan få mobiltelefonen beslaglagt ut skoledagen.

Elevene er selv ansvarlig for oppbevaring av mobiltelefonen i skoletiden. 

Fant du det du lette etter?