Konsekvenser ved eventuell lærerstreik

De fleste av skolens lærere er tatt ut til en eventuell streik fra fredag 24. mai. Dette får eventuelt følgende konsekvenser:

  • Skriftlig eksamen 24. mai i engelsk utgår.

  • Eksamensdagene til muntlig eksamen utgår dersom streiken vedvarer.

  • Alle skolens elever permitteres mens streiken pågår. Dette gjelder også elever ved Teigar Sør.

 

Streikens start er avhengig av når partene eventuelt går i brudd. Foreldre og elever må følge med i pressen. Skole-sms vil bli sendt ut ved en eventuell oppstart av streik.