Klagerett på karakterer

Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer. Orienteringen er skrevet for deg som er avgangselev i grunnskolen og foreldrene dine. Hvis det er noe dere ikke forstår, bør dere spørre lærer eller rektor. Bestemmelser om klager på karakter finnes i forskrift til opplæringsloven kapittel 5.

Det er veldig spennende å begynne på videregående skole. Ungdommene er ferdig med grunnskolen og kan nå velge hvilken skole de skal gå på og hvilket programområde de skal gå videre med. Det gir en helt spesiell følelse.

Overgangen fra ungdomsskolen til videregående har mange utfordringer både for elever og foreldre.

Bussen går fra Teigar 14:55 på mandag, onsdag, torsdag og Fredag.

På Tirsdager går bussen 13:45

Dette året legges timeplan om for Teigar ungdomsskole.

Rapporten fra dialogkonferansen er klar.

 

Fant du det du lette etter?