Klagerett på karakterer

Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer. Orienteringen er skrevet for deg som er avgangselev i grunnskolen og foreldrene dine. Hvis det er noe dere ikke forstår, bør dere spørre lærer eller rektor. Bestemmelser om klager på karakter finnes i forskrift til opplæringsloven kapittel 5.

27.mai innførte kunnskapsministeren et «trafikklys» for smitteverntiltak i barnehage og skole. Trafikklyset danner modell for smittevernreglene i tida som kommer.

 

 

Er du bekymret for barnet ditt som ikke vil på skolen eller i barnehagen?
Er du selv en elev som synes det er vanskelig å komme på skolen?
Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe til før utfordringene vokser seg større. 

Teigar ungdomsskole

Etter regjeringens bestemmelse om gjenåpning av ungdomsskolene fra neste uke vil også Teigar starte opp igjen med undervisning på skole fra mandag for 8. og 10. trinn og tirsdag for 9. trinn. 

Vi gleder oss til å se dere igjen. 

  

Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer. Orienteringen er skrevet for deg som er avgangselev i grunnskolen og foreldrene dine. Hvis det er noe dere ikke forstår, bør dere spørre lærer eller rektor. Bestemmelser om klager på karakter finnes i forskrift til opplæringsloven kapittel 5.

Siden det ikke avvikles eksamen i år faller dette ut!

14. april er skolen i gang igjen etter påsken. For ungdomsskolenes del betyr det fortsatt stengte skoler en stund til.

 Få om ingen hadde vel sett for seg de tre siste ukene nå før påske, men hovedtilbakemeldingen til alle derre elever, foreldre og lærere er; Tusen takk for innsatsen.

Vi gjør en innsats nå for å unngå at mange blir syke på en gang, og for å beskytte de som ikke tåler viruset så godt. Vi er med på en felles dugnad, hele Norge. Det er viktig at vi lytter til rådene fra Folkehelseinstituttet, som for eksempel å ha god håndhygiene og holde avstand til andre.