Med forbehold om endringer er kontaktlærerkabalen for neste skoleår nå klar.

Det er gjort endringer for å innfri maks 15 elever per kontaktlærer, for å får riktig balanse i fagkombinasjon og tilstrekkelig samvær med elever.

2018 Grad

Foreldre og elever inviteres til utdeling av vitnemål i skolens aula onsdag 20. juni klokken 18:30.

 

 

Alle elever med skolekort skal beholde disse og benytte dem neste skoleår.

Dette gjelder også elever fra barneskolen som begynner på ungdomsskolen eller elever fra ungdomsskolen som begynner på videregående skole etter sommerferien.

 

Med vennlig hilsen

Vestfold Kollektivtrafikk AS

Rapporten fra dialogkonferansen er klar.

 

Vi har et fellesansvar for læring og trivsel, men vi vet at det av og til oppstår ulike utfordringer. Da er det viktig å få hjelp. Utfordringen kan gjelde skolenivå eller den enkelte. Det kan være knyttet til mye forskjellig, for eksempel læring, hjemmesituasjon, venner, rus, sykdom hos foresatte, mobbing, stress, tunge tanker eller identitet.

Fant du det du lette etter?