Tverrfaglige og flerfaglige læringsuker på alle trinn i uke 42-45

Klikk for stort bilde 

I august 2020 trer ny læreplan for alle grunnskoler i kraft. Overordnet del av læreplanverket er ferdig. Den er fastsatt av regjeringen. På Teie skole har vi allerede startet med å øve oss på og å prøve ut elementer fra den nye læreplanen. Les mer om overordnet del her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/

I ukene 42-45 prøver alle trinn på Teie skole ut prinsipper for opplæringen fra overordnet del gjennom tverr- og flerfaglig læring.  

Skolens pedagoger har planlagt denne læringsperioden for sine trinn de siste ukene. Gjennom denne perioden håper vi å få til enda bedre og dypere læring for skolens elever. Dette håper vi å oppnå gjennom bl.a.: 
- oppgaver på tvers av fag (der det trengs ulike typer kompetanser for å løse oppgavene)
- samarbeidslæring 

- læringsstrategier; å lære og lære
- elevers deltakelse i eget og andres læringsarbeid 
- oppgaver som aktiviserer og engasjerer elevene 
- oppgaver som hjelper elever til å se læring i sammenheng med andre fag og andre arenaer 
- meningsskapende læring/oppgaver  
- problemløsning

-arbeid med overordna begreper  

Vi har gjennom forberedelsene hatt mye dialog om at «verden ikke er delt opp i fag», ulike kjennetegn på dypere læring og prinsipper for god opplæring. Alle trinn kommer til å jobbe ulikt og med ulike "fokusområder". For Teie skole er dette en utprøving som vi skal lære av som organisasjon, både gjennom når vi lykkes og når vi feiler. For mer informasjon kan dere ta kontakt med skolen eller ta en titt på trinnsidene til hvert enkelt trinn. 

Alle elevene får i oppstartsuken presentert «hva de skal gjøre og hva de skal lære de neste ukene» og «hvorfor de skal jobbe på denne måten og hva vi ønsker å oppnå i denne perioden». Når elevene vet dette vil vi på en god måte kunne ta de med som viktige stemmer når vi skal evaluere underveis og til slutt i utprøvingen. 
  

Hilsen alle pedagogene ved Teie skole!