Tverrfaglig læringsperiode i uke 9-12

I ukene 9-12 prøver alle trinn på Teie skole ut læring gjennom temaarbeid på tvers av fag. 

I ukene 9-12 prøver alle trinn på Teie skole ut læring gjennom temaarbeid på tvers av fag. Skolens dyktige og sporty pedagoger har planlagt denne læringsperioden for sine trinn de siste ukene før vinterferien. Gjennom denne kommende perioden håper vi å få til enda bedre og dypere læring for skolens elever. Dette håper vi å oppnå gjennom bl.a.: 
- oppgaver på tvers av fag 
- samarbeidslæring 
- elevers deltakelse i eget og andres læringsarbeid 
- oppgaver som aktiviserer elevene 
- oppgaver som hjelper elever til å se læring i sammenheng med andre fag og andre arenaer 
- meningsskapende læring/oppgaver  
- problemløsning 

-arbeid med overordna begreper  

Vi har gjennom forberedelsene hatt mye dialog om at «verden ikke er delt opp i fag» og ulike kjennetegn på dypere læring. Dette henger også sammen med fagfornyelsen og nye læreplaner som trer i kraft fra skolestart 2020.  Alle trinn kommer til å jobbe ulikt og med ulike "fokusområder". For Teie skole er dette en utprøving som vi skal lære av som organisasjon, både gjennom når vi lykkes og når vi feiler. For mer informasjon kan dere ta kontakt med skolen eller ta en titt på trinnsidene til hvert enkelt trinn. 

Alle elevene vil i løpet av de første dagene i uke 9 få presentert «hva de skal gjøre og lære de neste ukene» og «hvorfor de skal jobbe på denne måten og hva vi ønsker å oppnå i denne perioden». Når elevene vet dette vil vi på en god måte kunne ta de med som viktige stemmer når vi skal evaluere underveis og til slutt i utprøvingen. 

Vi vil i løpet av utprøvingen få faglig støtte og kompetansehevning fra LearnLab og Universitetet i Sør-Øst-Norge (USN). 
  

Hilsen alle pedagogene ved Teie skole!  

 

14.02.19, 

Jan Kristian Johansen 

Rektor ved Teie skole