Om opplæring hjemmefra når skolen er stengt

Klikk for stort bilde    
Samfunnet er i en spesiell situasjon og Teie skoles ansatte, foresatte og elever opplever en helt ny situasjon rundt elevenes opplæring.

Situasjonen er ny for oss og vi ber om forståelse for at ting blir gjort litt ulikt på tvers av trinnene og på andre måter enn andre skoler i kommunen og i distriktet.

Teie skole har også forståelse for at situsjonen rundt omkring i hjemmene er ulik. Arbeidssituasjoner og familiesituasjoner er forskjellig, og det vil også kunne endre seg.

Jeg oppfordrer til raushet og forståelse i dialogen og samarbeidet i tiden vi har foran oss! 

Skolens lærere har arbeidet godt og kreativt gjennom hele dagen i dag (fredag 13.mars) for å lage strukturer, informasjon, læringsoppgaver og læringsplaner for alle elevene, helt fra 6-åringene og opp til 7.-klassingene. 

Vi på Teie skole skal strekke oss langt for å drive god opplæring for- og med elevene, og vi ønsker også å signalisere at skole og opplæring er viktig.

  • Alle elever og foresatte skal innen mandag 16.mars kl.0845 ha fått en læringsplan og informasjon knyttet til dette læringsarbeidet. Planene legges på hjemmesiden og det skal sendes en skoleSMS til foresatte når dette er klart.
  • Lærerne vil være tilgjengelig for kommunikasjon på e-post og eventuelt på telefon dersom dere vurderer at det er nødvendig. Vi minner om at flere av våre lærere selv er småbarnsforeldre, aleneforsørgere m.m., og det derfor ikke alltid vil være mulig å svare opp der og da.
  • Skolens ledelsen vil være tilgjengelig på e-post og telefon hver dag.
  • For ordens skyld: Alle avtalte møter er avlyst.
  • Vi oppfordrer dere til å følge med på oppdatert informasjon på Teie skole- og Færder kommunes hjemmesider
  • Nå som felsteparten av landets skoler skal gjennomføre hjemmeundervisning på digitale plattformer så vil vi kunne oppleve nedetid og treghet i systemene.

 

Med hilsen,

 

Jan Kristian Johansen

Rektor Teie skole