Nasjonale prøver høst 2018

Informasjon om nasjonale prøver høst 2018

Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap  om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonen  fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Prøvene gjennomføres på høsten i 5., 8. og 9. trinn. Prøvene i lesing og regning tar inntil 90 minutter og prøven i engelsk tar 60 minutter. Alle prøvene er elektroniske.  Hovedregelen er at alle elever skal delta på nasjonale prøver. Enkeltelever har mulighet for fritak.

Enkelte elever kan ha behov for spesiell tilrettelegging i forbindelse med gjennomføring av prøvene. Dette har skolen ansvar for. Tilretteleggingen kan ikke gjøres på en slik måte at det går ut over det som prøven er ment å måle.

Tidspunkt for prøvene for 5.trinn i høst er uke 43-44-45. Teie skole gjennomfører prøvene i uke 43 og 44. Nærmere datoer vil komme på elevenes ukeplan. Elevene på Teie kommer til å trene noe på oppgavetypene i forkant av prøvene. 

Skolen får resultater på individ-, gruppe- og skolenivå. Informasjonen går også til lokale og nasjonale myndigheter.

Teie skole bruker resultatene til å kvalitetsutvikling og kvalitetsoppfølging av elevenes læring. På individnivå bruker vi prøvene som en av mange kilder til å få oversikt over enkeltelevers ferdigheter og kompetanse.

Lærer får delvis resultater ganske snart etter at alle har avviklet prøven, men endelige resultater justert etter nasjonalt nivå, vil foreligge først i uke 45-46.  Nasjonale tall offentliggjøres ikke før i oktober/november. Resultat og analyser publiseres på Udir.no/statistikk og skoleporten.udir.no.

På Teie ønsker vi å bruke en liten del av utviklingssamtalen til å snakke om resultatene og oppfølgingen av de nasjonale prøvene. Derfor ligger disse sent på året for 5.trinn.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med skolen eller lese mer om nasjonale prøver på: www.udir.no/nasjonaleprover

Fant du det du lette etter?