Det er 09.01.19 sendt ut brev om informasjon til foresatte for skolestartere 2019.

Barn født i 2013 skal begynne på skolen høsten 2019.

NB! Innmeldingen gjelder også elever fra Husøy født i 2013.

Foresatte logger inn på Foresatteportalen for å bekrefte skoleinnmelding.

Svarfrist for å bekrefte skoleinnmelding er 25. januar kl. 24:00.

Tildeling av skoleplass kunngjøres innen utgangen av februar.

Husk å søke SFO-plass samtidig ved behov.

Ved spørsmål kontakt Servicesenteret på 33 39 00 00.

Innlogging: Skooler

Her er en kort film om Skooler for foresatte.

Fra Januar 2019 erstattes Fronter med Skooler i alle Færder-skolene. Vi anbefaler foresatte å installere Skooler-appen fra Google Play/Appstore eller gå inn på Skooler Foresatteportal (se innloggingslenke ovenfor). Innlogging skjer med ID-porten.

Du får tilgang til barna dine hvis de er elever i Færder-skolen, og du kan følge med på fravær og mye mer etter hvert som skolene tar funksjonene i bruk. Se eksempelsider til slutt i Skooler-info. 

 

2019 i soloppgang 1

Færder kommune har som mål at barn og unge har en meningsfull fritid og et godt utbygd fritidstilbud.

Skolebarn som løper i skolegården

Barn født i 2013 skal begynne på skolen høsten 2019. 

Innmeldingen gjelder også elever fra Husøy født i 2013.

I begynnelsen av januar sendes informasjon om skoleinnmelding elektronisk til alle foresatte.

powerPoint_16-9-2

Med lys og reflekser blir du en synlig syklist i trafikken. Da blir du oppdaget tidligere av bilister, og farlige situasjoner kan lettere unngås.

Leser i bok 1

Hovedmålet med planen er å styrke språk-, lese – og skriveopp-
læringen i Færder kommune.
Den som ikke har språk, forblir utenfor
fellesskapet, med alt det innebærer.
Det er vårt oppdrag, å bidra til at vi gir
barn og ungdom de beste vilkåra for å utvikle sine språk- og leseferdigheter.

GDPR_europe-3256079_1920

 

I forhold til den nye personvernforordningen (GDPR), ønsker vi en gjennomgang av hva dere som foreldre gir samtykke til. Derfor har alle elever i dag fått sendt hjem eget skjema som må fylles ut og returneres til skolen. 
I den forbindelse kan vi dessverre ikke gi ut klasselister og lignende før samtlige i hver enkelt klasse har levert denne tilbake. 

Skjema kan dere også finne her: 

Samtykkeskjema__for_skole_2018 (PDF, 117 kB)

 

 

 

frukt-og-melk1

Rektor ved Teie skole har bestemt at ordningen med melk og frukt opphører, som en prøveordning neste skolesemester.

Det er flere gode grunner til at denne avgjørelsen er tatt.

For det første bryter ordningen med gratisprinsippet i kommunen. Selv om det er en frivillig ordning, så vil alt som koster penger oppleves som en press.
Skolen er en arena for utjevning av sosiale forskjeller, og ikke det motsatte. Lærerne forteller om såre opplevelser når melk og frukt skal deles ut. Det vil alltid være noen som aldri oppelver å få utdelt melk eller frukt.

For det andre er det knyttet kostnader til administrasjon.
Det brukes mye tid både for ledelse, lærere og assistenter til å klargjøre, skrive ut lister, plassere melk og frukt i kjøleskap, dele ut frukt og melk (nesten 200 melk og like mange frukt hver dag), sortere og kaste restene m.m. Dette er ressurser som «stjeles» fra elevene.

Skolen ønsker å bruke voksenressursen inn i læringsarbeidet.

For det tredje er dette et avfallsproblem. Det blir helt ut store mengder med melk hver dag, og kilovis med både uspist og halvspist frukt havner i søpla.
I disse tider hvor det er et fokus på å redusere matavfallet er ikke dette noe skolen ønsker å være en del av.

Rektor har informert FAU ved Teie skole om avgjørelsen.

Avslutningsvis oppfordrer jeg alle foresatte til å fortsette og sende med elevene gode og sunne matpakker og god drikke til maten. Melk går fint på termos og et halvt oppkutta eple smaker også kjempegodt!
Vann som tørstedrikke er også supert og er noe helsesøster anbefaler.

Skolen vil evaluere dette når semesteret nærmer seg slutten. Både FAU ved Teie skole, elevrådet og personalet vil da få uttale seg.

 

Mvh

Unni Skogbakke
Konstituert rektor Teie skole

 

 

Fant du det du lette etter?