Fredag 29.05.20 vil det komme ut en ny smitteveileder i fht Covid-19. Vi er nå inne i noe som kalles «gul beredskap».  «Gul beredskap» åpner for en skoledag som er nærmere den vi alle kjenner og ønsker velkommen.

 Teamsammensetningen for neste skoleår finner du her.

 

 
Foreldremøte torsdag 4. juni kl. 18.00 – 18.45 og 19.15 – 20.00

Førskoledag fredag 5. juni kl. 9.30 - 11.30

 

Er du bekymret for barnet ditt som ikke vil på skolen eller i barnehagen?
Er du selv en elev som synes det er vanskelig å komme på skolen?
Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe til før utfordringene vokser seg større. 

 Skolen har vært stengt over en lengre periode, og hverdagen har sett annerledes ut for oss alle. De aller fleste gleder seg til å komme tilbake til det som er en mer kjent hverdag, men ikke alle, noen synes faktisk det å ha hjemmeskole er tryggere enn en vanlig skolehverdag. Det er oss voksnes ansvar å gi elevene en trygg sosial gjenåpning av skolen.

Vi gleder oss til å komme i gang med skoledagene for 1.-4.trinn på Teie skole. Tusen takk for det vi opplever som et godt samarbeidet med dere foresatte disse ukene med hjemmelæring.

Vi ønsker å forsikre dere om at vi følger retningslinjer om smittevern utarbeidet av Udir og FHI. Veilederen fra Utdanninsdirektoratet  kan dere i sin helhet lese her: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset1/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

For at elevene skal få en trygg oppstart og at dere foresatte opplever at vi ivaretar akkurat ditt barn, jobber de ansatte iherdig med å sette sammen kohorter (små grupper av elever på mellom 12-16 barn). For at kohortene (gruppene) skal få riktig gruppestørrelse, vil vi i de fleste tilfeller måtte dele opp elevene på tvers av klassene elevene tilhører, og vi må se på trinnet som en helhet. De ansatte har god kunnskap om relasjoner, interesser etc. Ettersom arbeidet med kohorter (grupper) også er nært forbundet med deltakelse på SFO, samt hvilke aktiviteter og læringsoppgaver som gis, vil vi komme med en endelig oversikt over sammensetningen fredag 24.04.20. Vi har mulighet til å gjøre enkelte endringer, jf. veilederen fra Udir, ved overgang helg og ny uke.

Skolen har laget et arbeidsdokument for trygg sosial gjenåpning av Teie skole som de ansatte har som utgangspunkt for læringsarbeidet den første tiden.

Teie skole legger opp til undervisning fra klokken 08.30-13.00 hver dag. SFO har ordinære åpningstider fra klokken 07.15-16.45. Gruppene vil ha mye av sin opplæring ute, timeplanene vil være endret og friaktivitet i kohorter vil legges på ulike tidspunkt for å unngå store grupper. Gruppene vil få faste soner på skolens område. 

Vi vil være opptatt av å trene inn godt smittevern, for elevene vil dette bety trening på håndvask, hvem de kan leke med og rengjøring av ting og flater. I denne tiden hvor dette allerede har stort fokus, setter vi pris på at dere allerede nå snakker med deres barn om at dette også på skolen har stor betydning. Vi kommer til å ha detaljerte planer for hvilke toaletter, vasker, inngang, klasserom og plass den enkelte elev er tildelt. Dette vil bli fast den første tiden. Trolig vil det komme endringer i bruk av klasserom når/hvis skolen åpnes for 5.–7. trinn. Barn har stor endringskompetanse og vi er trygge på at vi får til dette sammen her på Teie skole.

Vi ønsker at foresatte ikke følger barna inn på skolen. Vi vil lage faste oppsatte leverings- og hentesoner i samarbeid med SFO, detaljert informasjon om dette, gruppesammensetning og ukehverdagen vil hvert enkelt trinn få av sine lærere. SFO-leder vil også legge ut informasjon i IST direkte. Vi ønsker å gi mye informasjonen trinnvis, slik at ikke informasjonsmengden blir uoversiktlig.

I henhold til godt smittevern ønsker vi at alle elever får med seg matpakke både til skole og SFO til både morgen og ettermiddag, samt egen drikkeflaske. I samarbeid med dere oppfordrer vi elever til å vaske hender før de kommer til skolen, og med en gang de kommer hjem.

Videre oppfordrer vi alle til å ha med eget pennal, blyant, farger og viskelær.

Dersom barnet ditt ikke føler seg bra, har symptomer på sykdom, ønsker vi at dere har lav terskel for at barnet holdes hjemme. Vi vil også ha lav terskel på skole og SFO til å ta kontakt med dere hvis barnet ikke føler seg i form. Barnet må da hentes, eller gå hjem fra skolen så snart som mulig.

Dere er velkomne til å ta kontakt med oss når som helst slik at vi kan få til en så god og trygg oppstart som mulig for skolens elever.

Hjertelig velkommen tilbake til Teie skole. Vi gleder oss!

Hilsen alle ansatte ved Teie skole. 

 

  

Hei elever og foresatte ved Teie skole.

Som dere sikkert har fått med dere så åpner vi skolen for elevene på 1.-4.trinn og skolens SFO mandag 27.april. 5.-7.trinn vil fortsette med hjemmelæring. Mer informasjon om alt dette kommer etter hvert.

Tirsdag 14.april starter hjemmelæringen opp igjen for alle elevene ved Teie skole. Vi følger de samme rutinene som før påskeferien med publisering av læringsplaner på trinnsidene på skolens hjemmeside. Læringsplanenen for tirsdag 14.april skal være publisert senest kl.0830 samme dag. Kommunikasjon med lærerne foregår også som før, via digitale plattformer. Ikke vær redd for å ta kontakt med oss hvis dere lurer på noe.

Elever som har fått innvilget barnepass kan fortsatt benytte seg av denne, primært innenfor åpningstiden kl.0715- 1645. Færder kommune har også tilbud om barnepass på kveld, natt og i helger for familier som har behov for det. Ta kontakt med daglig leder SFO eller rektor hvis dere har spørsmål rundt noe av dette.

Selv om påsken blir annerledes enn det som kanskje var planlagt, så håper jeg dere får en bra og fredfull påske alle sammen.

Best hilsener fra

Jan Kristian Johansen

Rektor ved Teie skole

 

Hei alle på Teie skole!

Hvordan går det med deg? Jeg håper du er frisk og at du har det bra! Jeg som er helsesykepleier er på jobb selv om det er annerledesdager. Jeg har hjemmekontor med telefon og ringer og snakker med de som ønsker det.

Kommunen vil refundere betaling for de dagene barnehagen og SFO har vært stengt. Faktura for april vil bli redusert for antall stengte dager i mars når faktura sendes ut ca. 1. april.  Faktura for mars med forfall 20/3 betales som normalt.

Retten til tilsyn i tilfeller der begge foreldre er personell i yrker som er samfunnskritiske,  utvides til 12 år. Ordningen gjelder der annet tilsyn ikke er mulig. Søknadsskjema finner du her

Vennlig hilsen virksomhetsdirektør for oppvekst, Hilde Schjerven