Mandag 17. august ønskes alle grunnskoleelever i Færder velkommen til nytt skoleår!

Skole Trinn Tidspunkt Trinn Tidspunkt Trinn Tidspunkt
Borgheim 8 09:15 9.-10. 10:30    
Brattås 1 10:00 2.-4. 08:25 5.-7. 08:45
Føynland 1 09:00 2.-7. 08:30    
Herstad 1 10:00 2.-4. 08:30 5.-7. 09:00
Lindhøy 1 09:30 2.-7. 08:20    
Oserød 1 09:30 2.-4. 08:30 5.-7. 08:50
Teie 1 09:00 2.-7. 08:30    
Teigar 8 09:15 9.-10. 09:45    
Tjøme 8.-10 08:30        
Torød 1 09:00 2.-7. 08:30    
Vestskogen 1 09:00 2.-4.+ solsikken 08:30 5.-7. 09:30

 

PRAKTISK INFORMASJON:
Elevene tar med ransel/bag, skrivesaker og mat/drikke.
Full skoledag for alle årstrinn.
Skolebussene kjører som vanlig.
SFO har vanlig åpningstid.

KONTAKTINFORMASJON
Barne- og ungdomsskolene i Færder kommune har felles administrasjon og sentralbord:
tlf. 409 11 500 | e-post: ams@faerder.kommune.no

For bedre mobilvisning legg telefonen på siden.

 

Sommerferien nærmer seg slutten og snart er det skolestart for alle skolens 474 elever. Jeg håper alle sammen har hatt noen fine sommeruker.

Vi ønsker spesielt de 58 nye 1.klassingene velkommen til Teie skole. Vi gleder oss til å bli kjent med dere alle sammen!  

 Skoleåret 2020-21 vil, som alle vet, bli preget av Corona-situasjonen. Teie skole vil så godt det lar seg gjøre forsøke å tilrettelegge for en så normal skolesituasjon som mulig. Vi følger gult nivå i trafikklysmodellen. Dette betyr at hele klasser kan være sammen gjennom skoledagen og at et trinn er sammen i SFO-tiden. Elevene vil få ordinær lengde på skoledagene, men friminutt vil deles inn i puljer og gjennomføres i faste soner.

Bokstavblokkker

Fra 01.08.2020 vil ikke Skooler være i bruk på barneskolene i Færder kommune.

Informasjon fra skolen vil legges ut på hjemmesidene til skolen eller sendes via SkoleSMS.

Kommunikasjon med lærere, melding om fravær og annet skal sendes på SkoleSMS eller på epost. Husk å ikke sende sensitiv informasjon i elektronisk kommunikasjon med skolen.

For mer informasjon om bruk av SkoleSMS se skolenes hjemmesider under Kontakt.

SFO vil fremdeles benytte IST Direkte.

 

 Fredag 29.05.20 vil det komme ut en ny smitteveileder i fht Covid-19. Vi er nå inne i noe som kalles «gul beredskap».  «Gul beredskap» åpner for en skoledag som er nærmere den vi alle kjenner og ønsker velkommen.

 Teamsammensetningen for neste skoleår finner du her.

 

 
Foreldremøte torsdag 4. juni kl. 18.00 – 18.45 og 19.15 – 20.00

Førskoledag fredag 5. juni kl. 9.30 - 11.30

 

Er du bekymret for barnet ditt som ikke vil på skolen eller i barnehagen?
Er du selv en elev som synes det er vanskelig å komme på skolen?
Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe til før utfordringene vokser seg større. 

 Skolen har vært stengt over en lengre periode, og hverdagen har sett annerledes ut for oss alle. De aller fleste gleder seg til å komme tilbake til det som er en mer kjent hverdag, men ikke alle, noen synes faktisk det å ha hjemmeskole er tryggere enn en vanlig skolehverdag. Det er oss voksnes ansvar å gi elevene en trygg sosial gjenåpning av skolen.