Hva: Teaterforestilling
Hvor: Papirhuset
Når: 17. - 19. januar

Pris barn: 60.-
Pris voksen: 130.-

Bestill billetter på: faerderkulturskole.ticketco.events/no/nb/e/pinocchio

 

 
  
Nytt tilbud fra Færder kulturskole

Kulturmix Teie 2020 fargerik ferdig (PDF, 903 kB)

 

Barn født i 2014 skal begynne på skolen høsten 2020.  

I begynnelsen av januar sendes informasjon om skoleinnmelding elektronisk til alle foresatte.

De som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon, vil få informasjon pr.post.

NB! Innmeldingen gjelder også elever fra Husøy født i 2014.

Foresatte som ikke har mottatt elektronisk melding eller brev i løpet av januar, bes ta kontakt pr. e-post: ams@faerder.kommune.no

  
Teie skole har forståelse for at smartklokker kan være et nyttig hjelpemiddel i en families hverdag. Vårt utgangspunkt er at vi ikke ønsker å forby smartklokker på skolen. Vi ønsker, sammen med foresatte, å lære opp til en fornuftig og lovlig bruk av smartklokker.

 

I august 2020 trer ny læreplan for alle grunnskoler i kraft. Overordnet del av læreplanverket er ferdig. Den er fastsatt av regjeringen. På Teie skole har vi allerede startet med å øve oss på og å prøve ut elementer fra den nye læreplanen. Les mer om overordnet del her: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/overordnet-del/

  

    

Aktiv Tønsberg og Færder er et gratis aktivitetstilbud for barn og unge. Tilbudet starter opp igjen i uke 37. Bli med! Kalenderen er nå oppdatert med nye aktiviteter.

Som følge av flere bekymringsmeldinger om økende rusbruk, beefing, voldsbruk og avtalte slåsskamper samt filming av slåsskampene ble det i våres satt sammen en prosjektgruppe i Færder kommune, som skulle kartlegge situasjonen og gi forslag til tiltak. Onsdag 18. september ble rapporten «Beefing, voldsbruk og avtalte slåsskamper blant ungdom i Færder» lansert. Rapporten inneholder funn og forslag til handlingsplan.

Fant du det du lette etter?