Aktuelle saker

 • 20.08.2018 Samtykkeskjema
  I forhold til den nye personvernforordningen (GDPR), ønsker vi en gjennomgang av hva dere som foreldre gir samtykke til...
 • 07.08.2018 Oppstartsider for Færder skolene høsten 2018
  Mandag 20. august ønskes alle grunnskoleelever i Færder velkommen til nytt skoleår!
 • 31.07.2018 Skolemelk og skolefrukt skoleåret 18/19!
  Rektor ved Teie skole har bestemt at ordningen med melk og frukt opphører, som en prøveordning neste skolesemester.Det er...
 • 31.07.2018 HPV-vaksine for gutter på 7.trinn
  HPV-vaksine har vært et tilbud til jenter i 7. klassetrinn siden skoleåret 2009/2010. Fra høsten 2018 får gutter tilbud om...
 • 14.06.2018 Busskort fra VKT
  Alle elever med skolekort skal beholde disse og benytte dem neste skoleår.Dette gjelder også elever fra barneskolen som...
 • 14.05.2018 Teieskole Nye team skoleåret 2018/19
  Nå er lærerkabalen for neste skoleår ferdig.Det gjort endringer helt på slutten av skoleåret.For kontaktlærere som...