• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om spesialpedagogisk hjelp

Informasjon om spesialpedagogisk hjelp

Søknad om individuell tilrettelegging i barnehage for barn med nedsatt funksjonsevne etter barnehageloven §19g behandles konfidensielt. Når du har fylt ut skjemaet skal det sendes i lukket konvolutt til:

 

Færder kommune
v/ Barnehagemyndighet
Postboks 250, Borgheim
3163 Nøtterøy

 

Det kan også leveres på Servicesenteret, Tinghaugveien 16, 3140 Borgheim.

 

Merk at det ikke er mulig å lagre et påbegynt skjema for å fylle ut senere.

 

 

§19 a: Rett til spesialpedagogisk hjelp

Barn under opplæringspliktig alder, bosatt i Færder kommune, har rett til spesialpedagogisk hjelp dersom de har særlige behov for det. Retten gjelder uavhengig av om de går i barnehage. Spesialpedagogisk hjelp kan gis til barnet individuelt eller i gruppe. Hjelpen skal omfatte tilbud om foreldrerådgivning.

 

Den spesialpedagogiske hjelpen kan omfatte språklige, motoriske og sosiale hjelpetiltak. Hjelpen kan også inneholde bruk av alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK).

 

Tildeling av spesialpedagogisk hjelp er enkeltvedtak og kommer inn under forvaltningslovens bestemmelser i forhold til klageadgang. Fylkesmannen i Vestfold er endelig klageinstans.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader
Skjemaeier: Færder kommune | Telefon: 33 39 00 00 | E-post: postmottak@faerder.kommune.no