• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om redusert foreldrebetaling i barnehage og SFO

Søknadsfrist

Det må søkes på nytt for hvert barnehage og skoleår.

Søknadsfrist for neste barnehage/skoleår er 1. juni.

Søknader sendt inn etter 1.juni blir behandlet innen fire uker og vedtaket blir gjeldende fra måneden etter at søknaden er motatt.

  

Redusert oppholdsbetaling i barnehage

Stortinget har vedtatt en nasjonal ordning for redusert betaling i barnehagen for familier med lav inntekt. Husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner betaler maks 6 prosent av inntekten.

 

Fra 1. august 2016 har alle 3, 4 og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i

husholdninger med lav inntekt rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Inntektsgrensen er fra og med 01.08.18

satt til 533 500 kroner.

 

Redusert oppholdsbetaling  SFO

Færder kommune har vedtatt en midlertidig ordning for redusert betaling i SFO for familier med lav inntekt. Dette innebærer at husholdninger med en inntekt på 555 500 kroner eller mer skal betale ordinær fastsatt pris. Husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 555 500 kroner betaler maks 6 % av inntekten. Ordningen gjelder for barn i 100 % plass (5/dager uke). Dersom barnet endrer plasstype i løpet av tidsrommet vedtaket er innvilget, vil reduksjonen bortfalle.
NB! Ordningen gjelder ikke for barn i private skolefridtidsordninger.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen.
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling.

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader
Skjemaeier: Færder kommune | Telefon: 33 39 00 00 | E-post: postmottak@faerder.kommune.no