Skatt - hvem svarer på hva

Kemneren svarer på spørsmål vedrørende:

 

Innbetaling av:

 • Arbeidsgiveravgift
 • Forskuddsskatt
 • Restskatt
 • Tilleggsforskudd

Utbetaling av:

 • Skatt til gode
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Skatteoppgjør

Skatteattest vedrørende skatt

Skatteetaten svarer på spørsmål vedrørende:

 

 • Altinn
 • Arbeidsgiveravgift, endring og klage
 • Arveavgift
 • Bostedsattest
 • Flyttemelding
 • Forskuddsskatt, beregning
 • Fødselsattest
 • Likningsattest
 • Merverdiavgift
 • Navnendring / førstegangs navnevalg
 • Selvangivelse
 • Skattekort
 • Skatteattest mva
 • Utskrift av adresseopplysninger
 • Utskrift av likningen
 • Vigselsmelding

Kontaktinfo

Kemneren i Færder
E-post
Telefon 33 39 00 00

Rødsgata 36, 3145 Tjøme

08:00-15:00

Skatt sør
Telefon 80 08 00 00

Anton Jenssens gate 8
3125 TØNSBERG

http://www.skatteetaten.no