Strategisk næringsplan for Færder

Møte. Foto. - Klikk for stort bilde

Det skal utarbeides en strategisk næringsplan for Færder som skal være ferdig innen sommeren 2019. Planen skal inneholde visjon, mål, strategier og konkrete tiltak (handlingsplan) for næringsutviklingen i Færder.

Planen blir til i et samarbeid mellom Færder kommune og det lokale næringslivet. Samarbeidsorganet Færder Næringsforum har ansvar for gjennomføringen.

Færder Næringsforum skal overlevere planen til Færder kommune til eventuell politisk behandling.

Tiltak som typisk hører hjemme i en slik plan er prosjekter som forutsetter offentlig/privat samarbeid. Etableringen av Gründerhuset Hi5 og NAVs mentorordning for unge arbeidsledige er to eksempler på tidligere prosjekter som faller inn under denne kategorien.

Det er ønskelig med bred medvirkning i planprosessen slik at det som står i plandokumentet til slutt er mest mulig «allemannseie». Nedenfor finner du link til et underlagsdokument med bl.a. næringsstatistikk o.l.

Innspill

Innspill kan sendes til næringssjef, Jonathan Hall (915 14 297):
jonathan.hall@faerder.kommune.no

Dokumenter

Innovasjon og entreprenørskap (PDF, 463 kB)
Besøksstrategi Tønsberg Færder (PDF, 3 MB)

Fant du det du lette etter?