Registreringsplikt for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater

Registreringsplikt for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater trådte i kraft fra 01.01.2018. Alle virksomheter som selger tobakksvarer f.eks. butikker, bensinstasjoner, kiosker, restauranter mv. skal være registrert i et nytt tobakkssalgsregister.

Alle virksomheter som selger tobakk er pliktige til å registrere seg i Tobakkssalgsregisteret, både detaljister og grossister. Dette inkluderer også salg av e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.

Registreringen er kostnadsfri, men alle registrerte virksomheter må betale et årlig tilsynsgebyr.

Plikten til å være registrert gjelder både permanente og salgssteder som selger deler av året, eller for en enkelt anledning.

Registreringsplikten omfatter per i dag ikke nettsalg.

Registrer deg i Tobakssalgsregisteret her

Kommunen fører tilsyn

kommunene fører tilsyn med registrerte salgssteder av tobakksvarer og tobakkssurogater.

Tilsynsavgiften for utsalgsstedene pr. år er i 2019 som følger:

  • Faste utsalgssteder kr. 4.580,–
  • Midlertidige salgssteder kr. 1.220,–

Faktura for tilsynsavgiften for 2019, sendes ut fra kommunen i løpet av juni måned.

Kommunen skal føre tilsyn minst en gang per år og kommunen skal utføre minst 2 ganger så mange kontroller som de har utsalgssteder for tobakksvarer og tobakkssurrogater.

Lover og forskrifter

Kommunen oppfordrer samtlige salgssteder å lese følgende lover:

Forskrift om registrering av og tilsyn med salg av tobakksvarer mv. (tobakkssalgsforskriften)

Lov om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven)

Forskrift om forbud  mot tobakksreklame mv.

Fant du det du lette etter?