Færder kommunes økonomiplan og budsjett 2019 - 2022

Klikk for stort bilde

Kommunens økonomiplan og budsjett for 2019-2022 (PDF, 6 MB) ble vedtatt av kommunestyret 12. desember 2018.

I arbeidet med å nå målene angitt i kommuneplanens samfunnsdel er det innarbeidet nye tiltak fra kommuneplanens handlingsdel innenfor samtlige sektorer:

 • Styrking med 15 plasser i kvalifiseringsprogrammet
 • Søndagsåpent bibliotek
 • Økt tilskudd til lag og foreninger
 • Interkommunale samarbeider innen idrett og kultur
 • Styrking vikarbudsjett i Hjemmetjenesten
 • Økt kapasitet på institusjoner ved omlegging av turnus og innføring av arbeidslister
 • Innkjøp av desinfeksjonsroboter til institusjoner
 • Økt antall dagsenterplasser for demente
 • Videreutdanning av lærere
 • Økt bemanning til avlastning og barneboliger i RMU
 • Innføring av gratisprinsippet i alle skoler og barnehager
 • Videreføring av redusert oppholdsbetaling i SFO
 • Økt bemanning i byggesak
 • Planlegging av offentlige arealer i Teie og Tjøme sentrum
 • Bygging av skole og motorikkhall på Labakken
 • Oppgradering av veier på Veierland
 • Bygging av nye omsorgsboliger ved Gipø vest
 • Planlegging og rehabilitering Tjøme ungdomsskole
 • Planlegging all-aktivitetshus/bibliotek på Tjøme

Endringer i kommunale avgifter/gebyrer for 2019

Kommunestyret vedtok 12. desember 2018 følgende kommunale avgifter/gebyrer. Avgiftene/gebyrene er gjeldende fra 01.01.2019. Se oversikten over gebyrer/kommunale avgifter på denne siden.

Fant du det du lette etter?