Bypakke Tønsberg-regionen

Bypakke Tønsberg-regionen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Tønsberg, Færder, Vestfold og Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen.

Bypakke Tønsberg-regionen er organisert i flere delprosjekter. Hvert av delprosjektene utreder og planlegger sin del av jobben med å bygge et miljøvennlig, robust og effektivt transportsystem i Tønsberg-regionen.

Sammen med ny fastlandsforbindelse fra Færder kommune til Tønsberg, er tiltak som fremmer mer miljøvennlig og arealeffektiv transport en viktig del av bypakken. En helhetlig transportløsning for Tønsberg-regionen forutsetter en sterk satsing på buss, sykkel og gående.

Les bakgrunn, referat fra møter og status om fremdriften på nettsiden til Bypakke Tønsberg-regionen: https://bypakketonsbergregionen.no/