Informasjon om koronavirus

Trenger du som barn og ungdom noen å snakke med?
Ta kontakt med helsesøster på skolen din, helsestasjon for ungdom (tlf.: 40 91 05 05) eller psykisk helseteam barn og unge (tlf.: 90 83 75 93).

Se samlet info om koronaviruset her.

Lydopptak fra møtene i hovedutvalgene 01.04.2020

På denne siden kan du spille av lyden fra møtene i hovedutvalgene som ble gjennomført på en digitalplattform onsdag 01.04.2020.

Møte i hovedutvalg for kommunalteknikk 01.04.2020

Møte i hovedutvalg for helse 01.04.2020

Møte i hovedutvalg for oppvekst 01.04.2020


Saksdokumenter er tilgjengelig her (trykk på datoen for møtet)