Velkommen til Færder kommune!

Telefonnummer til sentralbordet er 33 39 00 00. Vi håper på din forståelse for at vi er i oppstarten av en helt ny kommune, og med en ny nettside. Er det noe du ikke finner svar på? Gi oss beskjed.

Ledige stillinger

Oversikt over ledige stillinger i Færder kommune.

Barnehage

 

Hårkollen barnehage søker 30% vikariat ledig omgående til 27.07.2018, med utvidelse til 70% pedagogisk leder og 20%  vikar for spesialpedagog fra medio april 2018 – 27.07.2018. 

istock - chef

Bjønnesåsen bo og aktivitetssenter søker to kokker på post i fast stilling på 75%.

Lærer og studenter

Færder kommune har behov for tospråklærer i albansk i 11,44% stilling.

Notteroy_kommune_mai_2014_nr_079

Lindhøy barnehage er en helt ny barnehage som åpnet 2. januar 2018 og ligger i nær tilknytning til Lindhøy skole, idrettshall og idrettsanlegg.  Vi har et fantastisk flott uteområde med mange muligheter for lek og aktivitet for barna.

dandelion_bruk til leder_bofellesskap

Færder kommune ved Tjenestekontoret søker etter privat avlaster en helg pr. mnd. Avlastning til barn og unge, gis til foreldre med særlig tyngende omsorgsoppgaver. 

Hender som holder i gåstol 1

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter gir bo- og behandlingstilbud til personer med demens bosatt i Nøtterøy kommune. Vi åpnet i april 2015 og er Nøtterøy kommunes nye sykehjem med seks flotte avdelinger med 102 pasienter, 10 bemannede omsorgsboliger, dagsenter og det nyeste innen velferdsteknologi.

Sykepleier_pasient

Bjønnesåsen bo- og aktivitetssenter, avdeling Store Færder har ledig 100 % stilling som psykiatrisk sykepleier/sykepleier. Avdelingen yter heldøgnsomsorg til personer med psykisk lidelse/rusavhengighet og kognitiv svikt.

Fant du det du lette etter?