Her er planen for uke 20. På grunn av kort planleggingstid er ikke alle detaljer på plass, men tid og sted for oppmøte om morgenen er det samme hver dag.  

HUSK AT FRISTEN FOR Å VELGE VALGFAG TIL UNGDOMSSKOLEN ER 13. MAI

 

I tillegg kommer dagens oppdrag for hver dag på "Nytt fra 7. trinn"

 

oppdraget for hver dag ligger på Nytt fra trinnet og klassenotatblokka.
 

 

Dagens oppdrag vil legges ut hver morgen på klassenotatblokka og her på Nytt fra trinnet.

husk å følge med på klassenotatblokka og husk at dere kan sende mail og chatte på Teams hvis dere lurer på noe, vi planlegger å være på nett hele arbeidstiden så sant det er mulig.

Si fra hvis noe ikke fungerer eller hvis dere har noen gode ideer.