Her ligger ukas oversikt i tillegg til at en plan for arbeidet legges ut hver dag.