De nye reglene som må følges er. Det må være helt klart hvem som er arrangør. Det må også vurderes om det bør være et kart over hvordan familiene sitter, hvis det er inne, for å gjøre smittesporing lettere.

De som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. Følgende grupper kan unntas fra avstandskravet ved et arrangement dersom det er nødvendig for at aktiviteten skal kunne utøves normalt:

  1. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
  2. toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement
  3. spillere og støtteapparat ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet
  4. personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir, kulturskole, leirskole, skoleavslutning og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud, samt de som står for arrangementet

Unntaket fra avstandskravet er kun gjeldende for personer som ikke er i karantene eller isolasjon, se Avstand, karantene og isolering.

Det kan ikke gjøres unntak fra avstandskravet for publikum eller tilskuere ved arrangementet. Det presiseres at unntaket kun gjelder under pågående aktivitet, og det er viktig at utøverne forholder seg til de andre til enhver tid gjeldende smittevernråd for øvrig.

Arrangøren er ansvarlig for:

  • å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal denne slettes etter 10 dager.
  • å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet
  • å følge relevante standarder om smittevern
  • å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet

Her er planen for uke 20. På grunn av kort planleggingstid er ikke alle detaljer på plass, men tid og sted for oppmøte om morgenen er det samme hver dag.  

HUSK AT FRISTEN FOR Å VELGE VALGFAG TIL UNGDOMSSKOLEN ER 13. MAI

 

Oppdrag fredag 8. mai, 8. koronahjemmeskoleuke, dag 5

God morgen 7. trinn! Gratulerer med dagen til Oscar Ø.S.!

Kveldens pressekonferanse fortalte oss at mandag sees vi på skolen igjen!!! Brev om oppmøtetid- og sted kommer fra rektor i løpet av skoledagen i dag.

Lykke til med matte, engelsk og musikk i dag.  

LISTA OVER HVEM SOM SKAL PRESENTERE ENGELSK LIGGER NEDENFOR VELKOMMEN.

Elin, Tone og Kristin er tilgjengelige.

HUSK FELLES MATTETIME PÅ TEAMS I DAG KL 10.00

 

Oppdrag torsdag 29. april, 7. koronahjemmeuke, dag 4

God morgen 7. trinn!

Siste dag i april, og en kort uke for alle, deilig 😊. Nyt fridagen i morgen!

Du skal jobbe med 3 fag i dag; Norsk, Kunst og Håndverk og Kroppsøving. (De to siste kan du kombinere)

Kristin, Kristine, Tone og Madelen er tilgjengelige. Madelen kommer til å ringe noen av dere ang sine fag, selv om dere ikke har naturfag eller matte i dag.

I Kunst og Håndverk i dag SKAL oppgaven gjøres ute (hvis ikke du er syk), overskyet vær er perfekt for fotografering for da blir det ikke så sterke skygger.

OBS OBS: Kl. 13.00 i dag kommer vi til å Kahoot i begge rom! Logg på Teams og ha mobilen klar!

 

 

Oppdrag fredag 24. april, 6. koronahjemmeuke, dag 5

God morgen 7. trinn! Det er hyggelig å se at så mange er med på morgensamlingene at vi nå kan få gitt beskjeder og oppklare ting der.

Og tusen takk for alle morsomme bildeserier. Dessverre klarer jeg ikke å legge ut alle formater i «utstillingen», men jeg tar vare på dem, og håper å kunne skrive ut alle når vi en gang er tilbake på skolen.

Lykke til med matte, engelsk og musikk i dag. Jobb bra og les om USA på de forskjellige nettsidene så er du godt forberedt til det lille prosjektet i uke 18. Elin, Tone og Kristin er tilgjengelige i dag.

Mandag i uke 18 kommer vi til å lage gruppearbeid i engelsk, med litt mindre grupper enn denne uka, så pass på at du setter av tid mandag morgen til å avtale når du skal jobbe med gruppa di, gjør gjerne avtaler for hele uka.

 

HUSK OGSÅ:

  • Å SKRU AV MOBILEN NÅR DU JOBBER MED SKOLEARBEID, DEN GJØR DET VANSKELIG Å KONSENTRERE SEG!
  • AT FORELDRENE DINE HAR ALL RETT TIL Å SE HVA DU GJØR PÅ PCen. PCen ER DIN KLADDEBOK OG SKOLENS EIENDOM. FORELDRE SKAL KUNNE SE I DENNE PÅ SAMME MÅTE SOM I BØKENE FØR I TIDEN.

Uke 17 hjemmeskoleplan (PDF, 270 kB)