Vi er klare for en ny uke. Nok en gang hiver vi oss rundt og omorganiserer skolen etter nye anbefalinger fra myndighetene.

  

Vi har nå i ukevis utforsket nærområdet og latt barnas nysgjerrighet styre retningen. Vi leker oss til læring ute, og det er fint å se hvordan barna nå leker på tvers av de tidligere etablerte gruppene (selvfølgelig innad i kohorten).  

Ukene flyr, og vi er allerede ferdige med 3 uker på skolen. Vi merker at ungene raskt knytter nye venneskapsbånd og leker fint ute.